SŽDC provede instalaci systému ETCS na hlavních tratích v Praze a okolí

PRAHA | Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokračuje v zavádění celoevropského zabezpečovacího systému ETCS na své síti. Už za rok bude instalován v úseku z Českého Brodu do Prahy-Uhříněvsi. Slavnostní zahájení akce, která má za cíl zprovoznění moderního vlakového zabezpečovače na trati z Kralup nad Vltavou přes Prahu do Kolína, se uskutečnilo dnes v Praze.

ETCS | reprodukovaný ořez fotografie

zdroj: wikipedia.org | autor: François Melchior | licence: CC BY 3.0

Investiční akce SŽDC vychází z Národního implementačního plánu ETCS. Z důvodu dalších souběžných a podmiňujících staveb byla rozdělena na čtyři etapy:

  • Český Brod (včetně) – Praha-Uhříněves (včetně) Předpokládaný termín dokončení je listopad 2020.
  • Praha-Libeň (včetně) – Kralupy nad Vltavou (mimo) Předpokládaný termín dokončení je listopad 2022.
  • Český Brod (mimo) – Kolín (mimo) Předpokládaný termín dokončení je listopad 2023.
  • Praha Masarykovo nádraží – Praha-Bubny (včetně)/Praha-Libeň (mimo) Termín dokončení bude stanoven s ohledem na stav přípravy a realizace souvisejících staveb Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně) a Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží.

V rámci první etapy bude vybaven systémem ETCS úrovně L2 úsek Český Brod (včetně) – Praha-Běchovice – Praha-Uhříněves (včetně). Jedná se konkrétně o stanice Český Brod, Úvaly, Praha-Běchovice, Praha-Malešice, Praha-Hostivař a Praha-Uhříněves.

Dojde k úpravám stávajících staničních i traťových zabezpečovacích zařízení, které zajistí přenos informací o volnosti úseků, stavu jízdních cest, přejezdů a dalších do radioblokových centrál RBC. V úseku z Českého Brodu do Prahy-Uhříněvsi se vybudují celkem dvě RBC.

Traťové a staniční koleje budou vybaveny nepřepínatelnými eurobalízami, které slouží k předávání informací mezi traťovou částí ETCS a palubními vysílačkami umístěnými na stanovišti strojvedoucího. V rámci první etapy půjde přibližně o 550 balíz.

Provedou se také úpravy v Centrálním dispečerském pracovišti Praha, kdy technologie ETCS bude integrována do jednotlivých obslužných pracovišť.

Zhotovitelem stavby s názvem ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha – Kolín je společnost AŽD Praha. Projekt je v úseku Český Brod – uzel Praha spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Předpokládaná celková výše nákladů dosahuje 327 720 348 Kč bez DPH. Maximální míra podpory EU činí 136 247 915 Kč. Financování z národních zdrojů zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.