Vlaky na Teplicku zrychlí, lidé z Litvínova získají přímé spojení s krajskou metropolí

ÚSTÍ NAD LABEM | Železnice v podkrušnohorské oblasti Ústeckého kraje projde v následujícím období výraznou proměnou. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zde začala s modernizací hned na několika místech v okolí Teplic.

Koleje | foto: pxhere.com

Dokončení prací přinese nejen zvýšení traťové rychlosti, bezpečnosti provozu a komfortu pro cestující, ale díky elektrizaci také možnost přímého spojení Litvínova s krajskou metropolí. Slavnostní zahájení tří předmětných staveb se uskutečnilo dnes v Teplicích.

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov

Dopravní koncept Ústeckého kraje počítá mimo jiné se zavedením přímých elektrických vlaků z centra regionu až do Litvínova. Součástí revitalizace trati z Oldřichova u Duchcova do Litvínova je proto i vybudování trakčního vedení na dosud neelektrizovaném 1,5 kilometru dlouhém úseku mezi Loukou u Litvínova a Litvínovem. Právě zde začaly letos první výluky, které potrvají do 2. prosince.

Stavební práce potrvají dva roky, úpravami projde přibližně 13,5 kilometru trati. Ke zvýšení kultury cestování ve všech stanicích a zastávkách přispějí nová nástupiště v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí. Přístup k vlakům bude plně bezbariérový. Vyšší bezpečnost provozu zajistí elektronické zabezpečovací zařízení 3. kategorie, traťová rychlost se zvýší až na 100 km/h. Dopravu budou dálkově řídit dispečeři ze stanice Louka u Litvínova. Dokončení je naplánováno na červenec 2021.

Celkové investiční náklady akce s názvem Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov činí 1 131 096 824 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 809 499 350 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je společnost OLDA EŽ+EDIKT tvořená firmami Elektrizace železnic Praha (správce společnosti) a EDIKT.

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina

Cílem stavby je kompletní rekonstrukce výše zmíněného úseku, která umožní zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h. To přinese zkrácení jízdních dob vlaků. Práce budou zahrnovat úpravu kolejí v celé železniční stanici Oldřichov u Duchcova, na vlečce do Duchcovské svařovny, na napojení odbočujících tratí na Litvínov a Teplice lesní bránu a samozřejmě na dvoukolejném traťovém úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina.

Kvůli rekonstrukci v železniční stanici Oldřichov u Duchcova se pro snazší přístup cestujících přesunou nástupiště do části kolejiště ve směru na Bílinu. Tam vznikne nová zastávka Jeníkov-Oldřichov. V této souvislosti se vybuduje nový podchod pod železniční tratí, který umožní přístup cestujících na jednotlivá nástupiště.

Součástí rekonstrukce je také vybudování nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, nového trakčního vedení, osvětlení, elektrického ohřevu výhybek, dále výstavba nástupišť v normové výšce 550 milimetrů nad traťovou kolejí a zajištění bezbariérového přístupu v rekonstruovaných zastávkách. Výrazných změn se také dočká zastávka Duchcov. Termín dokončení celé stavby je v červnu 2022.

Celkové investiční náklady akce s názvem Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina činí 2 382 877 630 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 1 548 357 013 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je Společnost Oldřichov tvořená firmami STRABAG Rail (správce společnosti), OHL ŽS a Monzas.

Rekonstrukce železniční stanice Řetenice

V případě Řetenic se počítá nejen s modernizací této stanice, ale také částí navazujících úseků do Oldřichova u Duchcova a do Lovosic. V samotných Řetenicích je navrženo ostrovní nástupiště dlouhé 120 metrů a vnější nástupiště s délkou hrany 50 metrů. Přístup na ně bude přes stávající lávku doplněnou o schodiště a dva výtahy. Realizovat se bude rovněž nové staniční a traťové zabezpečovací zařízení. Hotovo bude v srpnu příštího roku.

Celkové investiční náklady akce s názvem Rekonstrukce železniční stanice Řetenice činí 945 099 712 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 706 174 589 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je Společnost ChT+EŽ Řetenice tvořená firmami Chládek & Tintěra (správce společnosti) a Elektrizace železnic Praha.