Ministerstvo zahraničí upozorňuje na zhoršenou bezpečnostní situaci v Mexiku

PRAHA | Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje cestovatele, že bezpečnostní situace v Mexiku je i nadále velmi negativně ovlivněna násilím mezi drogovými kartely a nárůstem závažné pouliční kriminality (přepadení, krádeže cenin i automobilů) – a to včetně Estado de México (stát obklopující hl. město Mexiko).

Ilustrační snímek

MZV ČR z důvodu špatné bezpečnostní situace doporučuje cestovat jen v nezbytných případech po pozemních komunikacích do států na hranicích s USA (Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Baja California Norte a Chihuahua) a do státu Michoacán. V ostatních případech (přesun letecky, pobyt ve městech apod.) na tomto území doporučujeme maximální obezřetnost.

Zvýšenou obezřetnost doporučujeme také při cestách do států Guanajuato, Morelos a Guerrero. Při pobytu v přímořských turistických letoviscích jako jsou poloostrov Yucatán s destinacemi Cancún, Playa del Carmen a další, doporučujeme návštěvníkům s ohledem na bezpečnost upřednostnit pohyb ve střežených turistických zónách a sledovat aktuální doporučení místních orgánů.

Bezpečnostní situace se zhoršila i v samotném hlavním městě Mexika – v ulicích se množí případy ozbrojeného přepadení a krádeží, což se týká i jeho historického centra a dalších turistických lokalit. Bezpečnost v Mexico City se nedá srovnávat s bezpečností v evropských metropolích a je třeba se chovat obezřetně. MZV ČR proto doporučuje českým občanům dbát během pobytu zvýšené opatrnosti.

Mezi základní pravidla cestování po Mexiku obecně patří: zásadně necestovat v noci po žádné komunikaci, pokud možno nevyužívat (ani přes den) menší či izolované cesty, vyhýbat se shromážděním většího počtu lidí a na veřejných místech se v nočních hodinách pohybovat velmi obezřetně a pokud možno ve skupinách. Taktéž velmi doporučujeme mít na několika místech kopie osobních dokladů (zejména cestovního pasu a vstupního formuláře imigrační policie) pro případ jejich ztráty/odcizení.