Občan za svou chybu pykat musí, kdežto ti nahoře jsou z obliga

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, asi se zde všichni shodneme, že hmotná a trestní odpovědnost politiků působících v exekutivních pozicích by měla být samozřejmostí, a přesně to navrhuje naše hnutí SPD. Protože pokud by hmotná odpovědnost platila tak, jak má, nemohlo by nikdy dojít ke kauzám, jako je OKD, Lithium a další.

Monika Jarošová

Naše vláda 27. února 2018 projednala a posoudila tento náš návrh zákona a zaujala k němu nesouhlasné stanovisko. Prý že tato novela se jeví jako nadbytečná, neboť již je upravena zákonem o majetku České republiky dostatečně, jednoznačně a přehledně. No já nevím.

Dokud viníci těchto tunelů běhají po svobodě, tak je asi současné právní úprava nedostatečná. A pokud se stane, že přece jenom stanou před soudem, ztrácí paměť a argumentují tehdejšími dobrými úmysly. A to je nakonec odvede od soudu bez postihu. No tak pak přece něco nefunguje.

Myslím si, že je poněkud zvláštní, že běžný zaměstnanec, který pracuje v kterékoli firmě, manipuluje s majetky mnohem menších hodnot a nese za ně hmotnou odpovědnost, a že pro politiky to neplatí. Zaměstnanci svou ochranu řeší tzv. pojistkou na blbost a politici žádnou pojistku mít nemusí.

Myslím, že stejnou odpovědnost musí nést i politik. Kdo totiž přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, tzn. s péčí řádného hospodáře. To ale nepředpokládá vybavení odbornými znalostmi, které souvisejí s uvedenou funkcí. Zahrnuje pouze povinnost rozpoznat, že je nutná pomoc profesionála, kvalifikované osoby, a takovou pomoc si zajistit.

Dokud nebudou mít politici hmotnou a trestní odpovědnost, tak jak navrhuje naše hnutí SPD, bude se i nadále stávat, že případné škody uhradí každý občan této republiky ze svých daní a vyšleme tím jasný signál o tom, že běžný občan za svou chybu pykat musí, kdežto ti nahoře jsou z obliga. Děkuji.


Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 7. listopadu, ke změně zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Reklama: