Německo jako mor pro Evropu

Německo je vždy progresivně vpředu a udává směr zbytku Evropy. Dalo světu marx-leninský komunismus (dokonce jej úspěšně na 70 let vyvezlo do Ruska), hitlerovský národní socialismus (ten exportovalo do většiny Evropy).

Zbyněk Passer | foto: Ivana Haslingerová ( Fragmenty © 2017)

Merkelovské Wir schaffen das se snaží zrušit vazby mezi právem, a odpovědností na straně jedné, národní identitou a funkčností hranic na straně druhé a nezodpovědné láká do Evropy zástupy „doktorů a inženýrů“ z nichž 90 % zůstává dlouhodobě závislá na sociálních dávkách evropských daňových poplatníků.

Němci jsou leadři sebevražedného energetického mixu, který učiní průmysl nekonkurenceschopný, dotacemi totálně křiví celé odvetvi a hrozí blackoutem části Evropy. Na straně jedné Němci obrovsky zvýší poptávku po energii masivní podporou elektromobility, na szrane druhé se střelí do nohy odpojením jaderných i uhelných elektráren.

Němci vedou Evropu i k předčasné eletromobilitě s nedostatečnými technologiemi (kapacitou a rychlostí dobíjení) baterií aděravou sítí dobíjecích stanic. Vše znovu řeší – jak jinak – masivními dotacemi a drakonickou legislativou emisnich předpisů.

Když jsou uvedené strategicky chybné kroky zpochybňovány oborovými specialisty za pomoci logických argumentů, výsledkem není kvalifikovaná a vyvážená debata, ale fňukání, obviňování, nálepkování, vyhrožování a nakonec cenzura.

Němci jsou znovu napřed, když průmyslovým komorám zakazují vyjadřovat se k šíleným politickým rozhodnutím, která jsou přitom pro členy komor – průmyslové společnosti – potenciálně likvidační.

Nesvoboda v Evropě se tím posouvá na nový, výrazně nebezpecnější level. Už to nejsou hry malých bonzáčkú typu Kartouse a Elfů s vůči progresivistům servilními sociálními sítěmi. Nyní existuje soudní rozhodnutí a precedent, že asociace průmyslových komor musí držet hubu a krok a nesmí upozorňovat, argumentovat, komentovat „ty správné politiky a rozhodnutí“.

Spolu s tlakem na fluidní změnu výkladu (nejen) dějin dvacátého století, učebnic i školních osnov jsme svědky velmi široké snahy o unifikaci myšlení a projevu, zglajchšaltování diskuze, bolševizaci přístupu k individuálním lidským svobodám.

Jako mnohokrát v dějinách báječné zpravy nepřicházejí z Východu, ale z nám nebezpečně blízkého Západu. Západ a zejména Německo jsou pro nás životně důležité, jsme s nimi svázáni kulturně, obchodně i politicky. Právě proto je jeho diskurz pro nás tak nebezpečný a vede k růstu izolacionistických snah V4.

Reklama: