Řidiči jezdí z Pardubic do Dašic po novém kruhovém objezdu

ČERNÁ ZA BORY | Řidiči jezdí na trase z Pardubic do Dašic bezpečněji. Na křižovatce silnic II/322 a III/2983 je nový kruhový objezd. Stavbu financuje Pardubický kraj s přispěním dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady jsou více než 19 milionů korun. Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnil také náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Stříhejte, stříhejte, kořalka čeká…

„Tato stavba je dalším střípkem do mozaiky plynulým průjezdem Pardubic. Nebezpečnou křižovatku, která byla evidována jako nehodová lokalita, nahradila okružní křižovatka, která pomůže východní části Pardubic a také firmám, které v blízkosti podnikají,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš, který si také pochvaloval délku stavby, která začala v srpnu.

„Dokončení je o 80 dnů dříve, než se stavební firma smluvně zavázala,“ doplnil náměstek Michal Kortyš.

To je radosti… Mají nový kruhový objezd

Pardubický kraj hradil ze svého rozpočtu zhruba 12,3 milionu korun a Státní fond dopravní infrastruktury přispěl z dotačního projektu bezpečnosti částkou téměř 6,9 milionu korun. Součástí stavby je nové veřejné osvětlení a autobusové zastávky a byly provedeny přeložky inženýrských sítí.

Na vybudovanou okružní křižovatku naváže plánovaná přeložka silnice II/322 z Černé za Bory do Dašic, která je součástí přivaděčů k dálnici D35.