Den válečných veteránů

Za šest dní si připomeneme výročí 17. listopadu, ale jeden významný svátek připadá i na dnešní datum 11. listopadu. Den válečných veteránů. Mnoho našich dědečků a pradědečků bojovalo v 1. i ve 2. světové válce. Někteří z nich padli, jiní měli to štěstí se opět shledat se svými nejbližšími.

Zuzana Majerová Zahradníková

Loňského 11. listopadu mezi námi žilo ještě 435 válečných veteránů ze druhé světové války. Jejich počet každým rokem ubývá, ale vzpomínky žijí dál…

Kromě těchto několika set válečných veteránů mezi námi žijí další tisíce válečných veteránů, kteří se v posledních třiceti letech účastnili zahraničních misí. Těm všem patří dnešní den. Jsem ráda, že Den válečných veteránů jsme před 20 lety přijali za svůj i v České republice.