Moravskoslezský kraj získal cenu inovace za proměnu sociálních služeb

OSTRAVA | Moravskoslezský kraj získal první místo v kategorii Inovace v sociálním a zdravotním sektoru. Postupuje tak do mezinárodního hodnocení QUALITY INNOVATION AWARD.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Tématem přihlášky byla deinstitucionalizace sociálních služeb, tedy přechod od hromadné ústavní péče ke komunitnímu způsobu bydlení nebo například k domům s pečovatelskou službou. Ocenění získávají organizace za míru inovativnosti, ale také za použitelnost pro ostatní organizace v daném sektoru.

„Nechci si už snad ani připomínat, v jakých podmínkách ještě nedávno museli někteří lidé žít. V našem regionu bydlelo před rokem 2003 více než tisíc lidí s postižením v nejrůznějších ústavech, kde neměli důstojné životní podmínky, soukromí ani možnost o sobě rozhodovat. Často bydleli na pokojích i pro 20 osob, toalety měli na chodbě, hromadně probíhala hygiena, nebojím se říct, že často docházelo k omezování osobní svobody. Právě Moravskoslezský kraj byl první, který tuto situaci začal koncepčně řešit a stal se v této oblasti vlajkovou lodí nejen v rámci České republiky,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Rozsáhlé systémové změny řídila Krajská koordinační skupina pro transformaci. V jednotlivých institucích byly zřízeny transformační týmy zaměřené na přípravu klientů k přechodu do běžného prostředí. V letech 2003 až 2018 realizoval Moravskoslezský kraj ve 13 institucích více než 43 projektů za 805 milionů korun. Inovace sociálních služeb prokazatelně přinesla pozitivní dopad 1100 lidem s postižením.

„Za všechny mohu zmínit paní Alenu, která dlouhodobě pobývala v ústavu Zámek Nová Horka určeném pro zdravotně postižené ženy. Absolvovala přípravu k přechodu do komunitní služby, kde pak tři roky žila. Od roku 2014 bydlí ve svém bytě, pracuje a využívá terénních sociálních služeb,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Navrátil a dodal, že Zámek Nová Horka je ukázkovým příkladem dobré praxe transformace.

V roce 2003 žilo v tomto ústavu v uniformním prostředí 90 žen. Jejich život byl kumulován do jednoho místa, s minimálním osobním soukromím a podmínkami hraničícími s lidskou důstojností. Díky transformaci žijí nyní klienti k komunitních službách, ve kterých se pobyt velmi blíží normálnímu životu. Mnozí klienti přešli do rodin nebo využívají terénní služby. Zámek Nová Horka je v současné době v rekonstrukci a bude mu navrácen původní kulturní význam, bude sloužit jako muzeum, které bude připomínat i transformaci institucionálních služeb.

„Jsem přesvědčený, že je Moravskoslezský kraj významným hybatelem změn nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropy. Naše strategické dokumenty mají univerzální přenositelnost a mohou se stát vodítkem i pro další organizace. Naše zkušenosti také předáváme na nejrůznějších odborných fórech a konferencích,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Navrátil a doplnil, že Moravskoslezský kraj také hostí mnoho návštěv. Na stáže přijeli například ředitelé ústavních služeb ze Srbska nebo zástupci ostatních krajů, které sociální služby zřizují.

„Systémové změny v kraji stále pokračují. Zkvalitňování sociálních služeb zajistí dalších 6 investičních projektů, které Moravskoslezský kraj realizuje. Tyto projekty za asi 160 milionů korun zkvalitní život dalším 74 klientům,“ sdělil náměstek hejtmana Jiří Navrátil a doplnil, že kraj nabytých zkušeností využije v začínajícím projektu reformy psychiatrické péče. „Připravujeme dva investiční projekty, díky kterým se do komunitních služeb dostanou lidé s duševním onemocněním, kteří doposud dlouhodobě žijí v psychiatrické nemocnici. Ocenění, které jsme za inovace v sociální oblasti získali, mě nesmírně těší. Je to důkaz, že jdeme správným směrem, ale také ocenění náročné práce, za kterou děkuji kolegům z krajského úřadu, ale i všem zapojeným příspěvkovým organizacím,“ uzavřel náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Reklama: