Konání Grand prix ČR 2020 potvrzeno promotérem

BRNO | Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek obdržel dopis od DORNA SPORTS, S.L., ve kterém promotér motocyklové GRAND PRIX ČR definitivně potvrzuje konání dalšího ročníku této významné sportovní akce v Brně v roce 2020.

Ilustrační snímek | repro: iRozhlas.cz

„Jsem rád, že se podařilo vyjednat konání dalšího ročníku MOTO GP v Brně v roce 2020 a že naše snaha byla dnes potvrzena oficiálním dopisem promotéra. Po srpnové osobní schůzce s panem Carmelo Ezpeletou jsme intenzivně jednali s vládou o možnostech spolufinancování v příštích letech a dohodli se, že všichni uděláme maximum pro konání Grand Prix 2020,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Šimek dále dodal: „Dopisem na konci října jsme promotéra informovali, že ve věci zalistovacího poplatku na MOTO GP ČR 2020 přijala vláda České republiky dne 14. října 2019 usnesení k mezinárodní akci s nadregionálním významem MOTO GP ČR 2020, kterým souhlasí se zajištěním finančních prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 2020 v kapitole státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 55 milionů Kč za účelem poskytnutí neinvestiční dotace Jihomoravskému kraji na pomoc se zabezpečením akce MOTO GP ČR 2020.“

„Dále Jihomoravský kraj zahrnul do návrhu rozpočtu pro rok 2020 na podporu této akce částku 30 milionů Kč a ze strany statutárního města Brna je příslib částky ve stejné výši. Spolek pro GP ČR Brno má v současné době vyrovnány všechny pohledávky vůči společnosti DORNA SPORTS a podmínky, za kterých by mohla být uzavřena smlouva na konání tohoto závodu v příštích pěti letech, budou předmětem dalších jednání,“ uzavřel hejtman Bohumil Šimek.

Reklama: