Antibiotika jsou dobrý sluha, ale zlý pán

PARDUBICE | Rčení, které neplatí jen o ohni… Rovněž antibiotika mají dvojí tvář. Jsou nenahraditelnou součástí léčby bakteriálních infekcí. Ovšem jejich nevhodné používání přináší značná rizika, která ohrožují bezpečí pacientů. Vzhledem ke stoupající spotřebě antibiotik na celém světě se jedná o velmi závažný problém. Proti nadužívání můžeme bojovat jen informovaností a touto cestou se vydává i Nemocnice Pardubického kraje.

Ilustrační snímek: pxhere.com

„Nevhodné nebo chybné zacházení s antibiotiky způsobuje odolnost u mnoha druhů nebezpečných bakterií. Narůstající odolnost mikrobů vůči antibiotikům je celosvětovou hrozbou,“ upozorňuje primářka oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice Eva Zálabská a dodává: „Pacienty s rezistentní infekcí prokazatelně ohrožuje zvýšená morbidita a úmrtnost, léčba je obtížná a několikanásobně zvyšuje náklady na zdravotní péči.“

Spotřeba antibiotik na celém světě však závratně stoupá. V letech 2000 až 2015 stoupla celková spotřeba antiinfektiv, tedy léků proti infekčním nemocem, o 65 procent. Existuje předpoklad, že v dalších patnácti letech dojde k nárůstu o dvě stě procent. Ruku v ruce s tím však jde i rostoucí odolnost bakterií vůči antibiotikům. „V Evropě každoročně zemře 33 tisíc lidí v důsledku infekce způsobené bakterii odolným vůči antibiotikům,“ říká primářka Zálabská. „Pro dokreslení se tento počet rovná přibližně 165 spadlým průměrně obsazeným Boeingům 737 MAX,“ dodává příklad.

Varovná čísla se týkají i České republiky. Rovněž v naší zemi má spotřeba antibiotik vzestupný trend, naopak náklady na ně mají trend sestupný. Tato situace může vést k častějšímu předepisování těchto látek. „V Evropě se řadíme mezi země s průměrnou spotřebou. Nejvyšší mají Řecko, Francie, Itálie a také sousední Slovensko. Naopak nejmenší spotřeba je v Nizozemí, Švédsku, Německu či Rakousku,“ říká primářka Zálabská.

Antibiotika jsou léčivé přípravky, které umí zabíjet bakterie nebo zabraňují jejich růstu. Jsou předepisována pouze na bakteriální infekce. Pokud jsou však užívána v neopodstatněných případech, může vzniknout odolnost bakterií.

„Hlavními důvody vzestupu antibiotické rezistence u původně citlivých bakterií je zbytečné používání antibiotik u virových infekcí a zejména nadměrné používání antibiotik se zbytečně širokým spektrem místo takových, která přesně a účinně zasahují původce infekce. Navíc se vyznačují nejnižší frekvencí výskytu nežádoucích účinků, včetně nízkého nebo nulového vzestupu rezistence,“ upozorňuje primářka Zálabská.

Zastavit vývoj antibiotikům odolných bakterií může pouze jejich uvážlivé používání, jen tak se nám podaří zachovat účinné léky pro další generace. „Je nesmírně důležité používat antibiotika uvážlivě a zodpovědně. Proto je nutné vzdělávat veřejnost i lékaře,“ říká primářka Zálabská. Na to klade důraz i Nemocnice Pardubického kraje, která pravidelně připravuje sérii vzdělávacích akcí pro své lékaře.

Tou nejbližší bude V. krajský mezioborový mikrobiologicko-infektologický seminář, který se koná 28. listopadu v Pardubické nemocnici. „Letošní ročník bude zaměřen na antibiotickou léčbu napříč klinickými obory,“ říká primářka Zálabská, která je odborným garantem této akce.

Informační kampaně zahájila řada zemí již před lety. V Česku byl vládou v roce 2009 přijat Národní antibiotický program a vládním usnesením z ledna letošního roku byl schválen Akční plán Národního antibiotického programu České republiky na období 2019 až 2022.

Součástí osvětové kampaně je rovněž Evropský antibiotický týden, který je každoročně vyhlášen na 18. listopadu. Koordinuje ho Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí a podporuje ho Světová zdravotnická organizace. Je součástí Světového antibiotického týdne. Veřejnost se může v jeho průběhu informovat o rizicích spojených s antibiotiky v lékárnách.

Reklama: