SŽDC úspěšně dokončila přípravu prvního z projektů v programu Blending Call

PRAHA | Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) postoupila k dalšímu kroku v přípravě prvního z projektů realizovaného v rámci programu Blending Call a vypsala tendr na zhotovitele stavby s názvem „Velim – Poříčany, BC“.

Nové logo SŽDC

Program Blending Call řeší odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core Network koridorů v České republice. Financování tohoto programu probíhá z prostředků Nástroje pro propojení Evropy (CEF), z úvěru od Evropské investiční banky (EIB) a ze státního rozpočtu.

„S ohledem na vytíženost úseku přistoupila SŽDC v zadání tendru k inovativním řešením, která přímo ovlivní délku výstavby. V rámci této zakázky nebude například jediným hodnotícím kritériem cena, ale i zkrácení doby výluky,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. V rámci plánu organizace výstavby byl nastaven systém dvousměnného provozu se 14-ti hodinovou pracovní dobou, což umožnilo zkrátit celkovou dobu realizace tohoto projektu o zhruba 20 procent. Předpokládané celkové investiční náklady se pohybují ve výši 3,4 miliardy korun.

Stavba zahrnuje úpravu úseků Velim – Pečky a Pečky – Poříčany, stanic Poříčany a Velim a zastávek Cerhenice a Tatce, zaměří se na komplexní rekonstrukci železničního svršku a sanaci vybraných úseků železničního spodku. Předpokládá se rekonstrukce čtyř přejezdů a zrušení jednoho stávajícího. Dojde k rekonstrukci nástupišť na zastávkách Cerhenice a Tatce, spolu s úpravou nástupiště v Poříčanech pro budoucí využití příměstskými vlaky. Rekonstrukcí projdou i vybrané mostní objekty. Součástí stavby jsou i úpravy traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Poříčany – Český Brod a snížení negativního vlivu hluku od železniční dopravy formou opravy a výstavby nových protihlukových stěn i individuálních protihlukových opatření, vycházejících ze zpracované a schválené hlukové studie stavby.

Modernizace stanice Pečky není součástí stavby a bude se řešit samostatně. Hlavní práce budou probíhat v letech 2020 až 2022, hotovo bude do poloviny roku 2023. Stavba přinese zajištění parametrů interoperability, zvýšení spolehlivosti, plynulosti a bezpečnosti provozu.