Povodí Labe hlásí dokončení úpravy levého břehu v Jiráskových sadech v Hradci Králové

HRADEC KRÁLOVÉ | Práce na úpravě levého břehu Labe v Jiráskových sadech v Hradci Králové mezi jezem Hučák a soutokem s Orlicí, včetně území přímo na soutoku, byly minulý týden zcela dokončeny.

podoba soutoku | ilustrace: Povodní Labe, s. p.

V rámci úpravy byly vytěženy sedimenty ze dna Labe a odebrána byla i část břehu. Tím byla obnovena průtočná kapacita Labe a zároveň byla soutoku Labe a Orlice vrácena podoba, kterou měl na počátku 20. století.

Jiráskovy sady na soutoku Labe a Orlice patří do městské památkové zóny Hradec Králové. Z důvodu ochrany parku a nezatěžování centra města těžkou nákladní dopravou byla zvolena vhodnější varianta, a to odvoz vytěženého materiálu a dovoz kamene pro břehové opevnění pomocí tlačného remorkéru a pontonů. Vykládka sedimentů a později nakládka kamene byla prováděna mimo centrum města na dopravně lépe přístupném místě. Vytěžený sediment v množství cca 5,5 tis. m3 byl použit na rekultivaci po těžbě štěrkopísku v lokalitě Marokánka u Krňovic.

Zhotovitelem akce byla firma POPR spol. s r. o., která zorganizovala práce tak, že byly provedeny o několik měsíců dříve, než projekt předpokládal. Práce byly zahájeny v březnu letošního roku nezbytným kácením, v jarních a letních měsících byly odtěžovány a odváženy sedimenty a pak následovala konečná úprava a opevňování břehů proti erozi. Poslední částí prací byla výsadba nových dřevin náhradou za ty, které musely být před akcí pokáceny. Za provedené práce státní podnik Povodí Labe zaplatil 11,37 mil. Kč.

Při těžení sedimentu ze dna řeky byly nalezeny zajímavé historické artefakty – přídavná palivová nádrž z letounu Messerschmitt z 2. světové války, zbytky kachlových kamen z 18. stol. a dřevěné prvky pocházející pravděpodobně z voru. Všechny tyto předměty byly předány zástupci Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Reklama: