Nedělní chvilka poezie Miroslava Macka – tentokrát s Karlem Krausem

Karl Kraus (1874 – 1936), rakouský spisovatel, dramatik, básník a novinář. Narodil se sice v Jičíně, ale rodiče se záhy přestěhovali do Vídně. Studoval práva, filosofii a germanistiku, studia však nedokončil a od roku 1897 pracoval jako novinář.

Miroslav Macek

Od roku 1899 vydával časopis Die Fackel (Pochodeň), do kterého přispívali význační rakouští i zahraniční autoři. Od roku 1911 až do smrti psal však do časopisu výlučně sám – vyšlo celkem 922 sešitů o 20.000 stranách. Přednesl též na 700 veřejných přednášek.

Přestože se od roku 1913 až do své smrti vážně ucházel o českou baronku Sidonii Nádhernou, kterou navštěvoval na jejím sídle ve Vrchotových Janovicích, nikdy se neoženil. Na přelomu století se zřekl židovské víry a vstoupil do katolické církve. Z jeho básnické tvorby jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit báseň „Psychoanalyse“…

Karl Kraus

Psychoanalýza

Analýza – cenná věc,
marné pochyby se zdají.
Velmi chválená je přec
těmi, co ji užívají.

Ztěží se však zadaří,
názor ať nezmocní
mojí mysli: lékaři,
jsou nemocní.

Reklama: