Cenu Františka Hrubína získal Vladimír Křivánek

BENEŠOV | V Muzeu umění a designu v Benešově byl ve čtvrtek 14. listopadu vyhlášen již po páté nejlepší spisovatel Středočeského kraje, tentokrát za rok 2019. Cenu Františka Hrubína získal Vladimír Křivánek, básník, literární historik, kritik, vysokoškolský pedagog, editor a překladatel za svou vydanou knihu Duše je divný pták.

Cenu Františka Hrubína získal Vladimír Křivánek

„Středočeský kraj si váží toho, že si každoročně připomínáme významnou osobnost kraje, Františka Hrubína. I že oceňujeme ty, co pokračují v jeho šlépějích, protože jsou to zejména mistři pera, kdo rozvíjí náš nádherný český jazyk,“ poznamenal při předávání ceny předseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek.

Vítězný autor byl vybrán porotou složenou z odborníků z řad historiků, literárních teoretiků a literátů. Vítěz nemusí být, stejně jako Fr. Hrubín, středočeským rodákem, měl by však v regionu žít a publikovat. Cena se uděluje za v předchozím roce vydané slovesné dílo prozaického, básnického, literárně kritického či dramatického rázu, včetně literatury pro děti a mládež. Oceněný spisovatel při slavnostním vyhlášení obdrží finanční prémii ve výši 50 000,- Kč coby ocenění jeho přínosu české kultuře a povzbuzení k další tvorbě.

Akci pořádá pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové Klub českých a slovenských spisovatelů ve spolupráci se Středočeským krajem a Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně.

V doprovodném programu zarecitovala Anna Luňáková verše ze své tvorby inspirované právě Františkem Hrubínem. Jiří Klem přednesl úryvky z tvorby do té doby nezveřejněného laureáta Ceny Františka Hrubína. Hudební část večera zajišťovala na violoncellu Jitka Pallová. Večerem provázel předseda Klubu Lubomír Brožek

Vítězi předchozích ročníků byli Vladimír Janovic za sbírku „V kom jednou přenocoval přízrak“ vydavatelství Togga (1. ročník), Jana Štroblová za sbírku „Neviditelné obrazy,“ vydavatelství Pulchra (2. ročník), Bedřich Stehno za sbírku „Jadérka“, nakladatelství Kmen (3. ročník soutěže), Michal Černík za sbírku Stébla, nakladatelství Kmen (4. ročník soutěže).