Stížnost Iva Valenty byla podle ministerstva vnitra neoprávněná, informoval Jiří Čunek

ZLÍN | Rada Zlínského kraje postupovala v souladu se zákonem, když schválila usnesení z července letošního roku, ve kterém pověřila radní Michaelu Blahovou vyjednáváním s obcemi na území kraje o záměru předat poskytování sociálních služeb zacílených na seniory jiným poskytovatelům.

Jiří Čunek | repro: kr-zlinsky.cz

„Tak zní verdikt ministerstva vnitra, které se zabývalo podaným podnětem na přezkoumání zákonnosti tohoto usnesení,“ v pondělí 18. listopadu o tom zastupitele informoval hejtman Zlínského kraje Jiří Čuněk.

„Stanovisko Ministerstva vnitra je jasné, neboť říká, že rada svým usnesením nijak nezasáhla do kompetencí vyhrazených zastupitelstvu a zákon o krajích jsme tedy neporušili. Chtěl bych poděkovat zastupitelům, kteří hlasovali proti návrhům usnesení zpochybňujícím zákonnost rozhodnutí rady, s nimiž na zářijovém zasedání přišel zastupitel Ivo Valenta. Myslím si, že by zastupitelstvo takovými balastními záležitostmi nemělo být vůbec zatěžováno,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Jak na pondělním zastupitelstvu uvedla krajská radní pro sociální věci Michaela Blahová, o převod domova pro seniory již projevila zájem obec Lukov, se kterou nyní proběhnou jednání ke stanovení konkrétních podmínek. Naopak šest obcí o tomto převodu neuvažuje. Dalších šest obcí se ještě nevyslovilo, vyžádaly si však podklady a měly by se vyjádřit nejpozději do 2. prosince.

Reklama: