Riskuj vlastní život a ještě za to plať

Riskuj vlastní život a ještě za to plať, takto by se dalo nazvat heslo vedení Města Karlovy Vary. Vedení Města Karlovy Vary, kterému vévodí ANO 2011 v čele s primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou požaduje po dobrovolných hasičích ve Staré Roli, kteří nezištně riskují svůj život, aby si hradili náklady na energii objektu, ve kterém sídlí.

Karla Maříková

Náklady na energii v současné době činní 40 tisíc korun za rok, tedy 3 333 korun za měsíc. Takto si vedení Města Karlovy Vary váží práce lidí, kteří nad rámec své dobrovolné práce ještě zajišťují výchovou činnost pro děti a předávají potenciálním malým dobrovolníkům své zkušenosti a znalosti.

Město hradí dobrovolným hasičům například ochranné pomůcky, poskytlo v minulosti dotaci ve výši 150 tisíc korun na pořízení nového čerpadla pro mládež, ale to vše by měla být samozřejmost, nikdo určitě nechce, aby si pomůcky kupovali hasiči „z vlastní kapsy“. V minulosti byla vždy samozřejmost, že město platilo provozní náklady. Co se tedy nyní stalo, že žádají po Sboru dobrovolných hasičů ve Staré Roli úhradu energie? Je na tom snad město Karlovy Vary finančně tak špatně, že se snaží vedení najít korunu kde se dá? Uvědomuje si vůbec vedení města, že členi Sboru dobrovolných hasičů Stará Role, kteří jsou zaměstnanci dostávají od města pár drobných ročně a všichni ostatní to dělají zdarma proto, aby byli prospěšní? Napadá mě jediná myšlenka, buďto vedení Karlových Varů neumí hospodařit a snaží se najít každou korunu, ale v tomto případě na špatném místě nebo politici ve vedení města jsou prostě asociální.

Dobrovolní hasiči se nad rámec své činnosti ve svém volném čase věnují mládeži, celkem jde o 20 dětí jak mi sdělila paní primátorka. Na tyto aktivity přispívají rodiče dětí a to ve výši 166 korun měsíčního příspěvku. Vedení města došlo k závěru, že právě z těchto peněz by si měl Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Roli hradit energii. Paní primátorka toto obhájila slovy: „Myslím si, že je potřebné, aby i dobrovolní hasiči, jejichž práce si velmi vážíme si uvědomovali zodpovědnost za svěřený majetek, ale i hospodaření s ním.“ Tak nějak nevím, ale není to spíš vedení města, které by si mělo uvědomit, že finanční prostředky z této prospěšné činnosti jdou znovu na další tuto prospěšnou aktivitu a mělo by si spíše těchto lidí, kteří to dělají jen z dobrého úmyslu vážit. Díky jejich aktivitě mohou mladí „hasiči“ soutěžit v hasičských dovednostech a jednou se díky prospěšné aktivitě dobrovolníků z nich stanou třeba dobrovolní hasiči.