ŘSD plánuje úpravu nebezpečné křižovatky na silnici I/13 u Kadaně

CHOMUTOV | Správa Chomutov jednala se starostou města Kadaň o připravovaných stavbách na silnici I/13, zejména o úpravě křižovatky Vernéřov a obchvatu Klášterce nad Ohří. Informuje Ředitelství silnic a dálnic.

ŘSD plánuje úpravu nebezpečné křižovatky na silnici I/13 u Kadaně

Silnice I/13 sice centrum královského města Kadaň obchází severozápadním směrem, přesto je pro obyvatele zásadní úprava křižovatky u nedaleké obce Vernéřov. Za poslední dobu má na svědomí mnoho dopravních nehod a kolizí. Jedná se o velmi nebezpečný úsek s velkou intenzitou dopravy. Ze silnice I/13 se v křižovatce odbočuje jak do Kadaně, tak do průmyslové zóny. „Do konce tohoto roku bude hotová studie spolu se sčítáním dopravy, které se uskuteční ještě v listopadu. Plánujeme co nejrychlejší, nejefektivnější a nejlevnější úpravu křižovatky. Proto navrhujeme okružní křižovatku, a pokud by se vešla do vymezeného prostoru, odpadlo by stavební řízení. Realizace by v tomto případě byla možná už v příštím roce,“ informoval o řešení situace starostu Kadaně Jiřího Kulhánka dopravní inženýr Václav Marvan, který se úpravami křižovatky zabývá.

Starosta města připomněl vzrůstající intenzitu dopravy na silnici I/13, což podle něj zároveň napomohlo výstavbě cyklostezky, která vede z Kadaně do Chomutova kolem uhelného dolu. „Vybudování cyklostezky pomohl také vstřícný přístup vaší správy v rámci vydání souhlasných stanovisek k podjezdům, které s cyklostezkou souvisejí,“ poděkoval zástupcům chomutovské Správy ŘSD starosta Kadaně. Dále zmínil úsek silnice I/13 u obce Místo, kde mnozí řidiči nedodržují předepsanou rychlost. Napojování se z vedlejších komunikací pak vytváří nebezpečné situace. Problematiku bude město Kadaň projednávat s PČR.

Z dalších připravovaných akcí na silnici I/13 starostu Kadaně zajímal aktuální stav obchvatu Klášterce nad Ohří, průtahu v úseku Málkov–Zelená nebo plánovaná okružní křižovatka u Globusu v Chomutově. Ze strany ŘSD byl ujištěn, že všechny zmíněné investiční akce jsou v plánech organizace a u všech probíhají stupně přípravy. V případě průtahu obcemi Málkov a Zelená připravuje ŘSD úpravu vodorovného značení jako prozatímní řešení. Definitivně by měla situaci vyřešit přeložka silnice I/13 v úseku Klášterec nad Ohří – Chomutov.

Do katastru města Kadaně spadá také plánovaná oprava silnice I/13 v Prunéřově. „S opravou počítáme na jaře příštího roku. Aktuálně provádíme v tomto úseku čištění příkopů, aby bylo vše před zahájením rekonstrukce povrchu hotové,“ uvedl k opravě vedoucí provozního úseku Správy Chomutov Vít Plechatý. Původně měla být oprava kolem elektrárny Prunéřov realizována v tomto roce. K posunutí na jaro 2020 došlo vlivem legislativních změn v souvislosti s nakládáním s odpady. Rekonstrukce bude trvat 2–3 měsíce, přičemž provoz bude řízen semafory.

V rámci koordinačních jednání napříč Ústeckým krajem se zástupci ŘSD a starosta Kadaně dohodli na dalším setkání začátkem příštího roku, a to za účasti zástupců města Klášterce nad Ohří.

Reklama: