Měl by Michal Koudelka viset? BIS chce po vzoru StB zatočit se svobodou slova pěkně po bolševicku

PRAHA | Bezpečnostní informační služba (BIS) ve výroční zprávě za rok 2018 popisuje činnosti cizích státních zpravodajských služeb, hlavně Číny a Ruska, namířené proti České republice. Na veřejnou zprávu BIS, která je plná propagandy a předsudečné nenávisti, jako i falešných obvinění, zareagoval tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček.

Zločinecká BIS

Jak dále informuje Sputnik, tak Ovčáček uvedl, ať BIS nesahá na svobodu slova. Pamětníci podobné lejna znají, produkovala je StB a jiný bolševický ksindl, který taky hájil tu „jedinou“ pravdu, ač to byla lež.

„Jak jsem teď řekl pro ČRo, původně jsem se domníval, že jde o nějaké retro ze 70. let. Označovat lidi s odlišnými názory za dezinformátory je ve svobodné společnosti nepřijatelné. Ať BIS odhaluje agenty cizích mocností, ale ať nesahá na svobodu slova,“ zareagoval na výrok o dezinformacích tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na Twitteru.

Koudelka vylezl právě z americké řiti

V odstavci 2.2 Ochrana ústavnosti a demokratických základů státu výroční zprávy BIS se uvádí, že nejzávažnější hrozbu pro ústavnost ČR představovalo v roce 2018 působení spektra tzv. proruských aktivistů, kteří se podíleli na šíření dezinformací.

„Proruští aktivisté ovlivňovali veřejné mínění mimo jiné rozšiřováním různých konspiračních teorií a proruské propagandy, k čemuž jako média využívali zejména internet, sociální sítě, vlastní internetové videokanály či tzv. nezávislá/alternativní média, která jsou v dnešní době hlavními producenty dezinformací ve prospěch RF,“ uvádí se ve výroční zprávě BIS, která použila cenzorský slovník, když veřejně hodnotila mediální výstupy médií, což je dle definice cenzura.

Termínem „proruští aktivisté“ v tomto kontextu BIS neoznačuje všechny prorusky smýšlející osoby, ale primárně ty, které svými aktivitami vědomě či nevědomě přímo napomáhají cizí moci, kdy naše moc je chápána jako vazalství k Evropské unii a nikoliv hájení vlasteneckých zájmů, proto činnost BIS lze oprávněně považovat za zločineckou.


Veřejná výroční zpráva byla 26. listopadu zveřejněná na oficiálním webu BIS. Neobsahuje však konkrétní údaje,detailní postupy, aktivity služby ani jména a názvy.
„Neutajovaná a tedy veřejná výroční zpráva není a nemůže být konkrétní. Přesto jsem stejně jako moji předchůdci přesvědčen, že je to dokument důležitý a pro objektivní obraz zpravodajské služby velmi užitečný. Čtenář si ze stručného přehledu udělá velmi jasnou představu o činnosti služby, o oblastech působnosti, o prioritách schválených vládou a také obecně o tématech, na která BIS příjemce zpravodajských informací upozorňovala a před jakými hrozbami varovala,“ uvedl v úvodním slově k výroční zprávě za rok 2018 ředitel BIS Michal Koudelka.
V roce 2018 se BIS zaměřovala ve zvýšené míře na negativní jevy směřující proti nezávislému a řádnému výkonu regulatorních a dohledových funkcí centrálních orgánů státu. Důležitým tématem se stala také rizika plynoucí z ekonomických aktivit subjektů napojených na cizí moc prosazující skrze ně své zahraničně politické a strategické cíle. Tajná služba v roce 2018 stejně jako v předchozích letech popsala řadu případů klientelismu, nelegitimního lobbingu či snah obcházet zákon. Vyhodnocovala také důsledky těchto aktivit a schopnost státem ovládaných firem těmto vlivům čelit.
Bezpečnostní informační služba se i v roce 2018 věnovala především čínským a ruským zpravodajským službám působícím na území ČR a proti zájmům ČR.
„Ruské a čínské zpravodajské aktivity zasahovaly do oblastí politiky, diplomacie, špionáže, ekonomiky i informačního boje,“ varovali zpravodajci.
Dodali, že Česká republika byla předmětem zájmu aktérů s vazbou na ruskou a čínskou státní moci v kyberprostoru. Instituce a občané se stali cílem hned několika kyberšpionážních kampaní, přičemž nejzávažnější z nich byla kompromitace neutajované sítě Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Reklama: