Dali jsme voličům slib odebrání peněz politickým neziskovkám

Vážené dámy, vážení pánové, paní zpravodajko. Já rozdělím své vystoupení na dvě části. Jedna ta první bude taková technická. Já se přihlašuji k tiskům číslo 3776, 3777, 3778 a 3860. U toho nejrozsáhlejšího pozměňovacího návrhu, to je ten 3860, kde se snažíme odebrat půl miliardy korun, 500 mil. korun z dotačních titulů na politické neziskovky, bych rád, aby po diskuzi s paní zpravodajkou upřesnil, že naopak tyto peníze, které jsou uspořeny, budou věnovány na účty kapitoly 313, Ministerstvo práce a sociálních věcí, a sice do specifického ukazatele dávky důchodového pojištění o 250 mil. korun.

Poslanec Václav Klaus ve Sněmovně | repro: iROZHLAS (darmožroutská)

A to další, další jaksi navýšení bude kapitoly 396 státního dluhu. Čili tam je dalších 250 mil., které by přibylo. To říkám jenom tady kvůli jisté diskrepanci s ministerskými úředníky, jak jsme se tady bavili nad tabulkami, aby to jasně zaznělo.

Nyní bych se tedy věnoval té obecné části, proč tyto pozměňovací návrhy podáváme. Návrhy 3777 – to je odebrání peněz do dotace do průmyslu a převedení ve prospěch policie, odůvodní kolegyně Majerová. 3778 – to jest sebrání peněz Státního fondu kinematografie ve prospěch ochrany památek, odůvodní taktéž kolegyně Majerová. A nyní tedy k té politické části vystoupení k těm dvěma pozměňovacím návrhům. Změny v rozpočtu – tomu rozumím, že ministerstvo a vládní většina je nerada vidí, protože samozřejmě rozpočet je nějak připraven a já také až budu vládnout, tak samozřejmě budu motivovat naše poslance, aby těch moc změn tam nedávali, aby to nebyl galimatyáš, čili tomu velice rozumím. Přesto vás prosím o pozornost na tyto pozměňovací návrhy.

My jsme dali slib voličům o odebrání peněz politickým neziskovkám a těmito návrhy tak činíme. V úvodu svého vystoupení ale chci zdůraznit, že toto naše opatření nebo tento náš politický postoj nikterak nemíří proti neziskovým organizacím jako takovým. Proto také ten návrh 3776 je jednoznačně ve prospěch jedné neziskové organizace, a to je Horská služba. V tom návrhu se snažíme odebrat 30 % rozpočtu organizaci ombudsmana a věnovat ho Horské službě, což je nezisková organizace. Ta má samozřejmě svůj smysl, protože když si zlomíte nohu někde takhle tisíc metrů nad mořem, tak tam sanitka nevyjede, protože tam je sníh a musí ti chlapi ho svést dolů, teprve kam sanitka dojede, dolů do vesnice, aby ten člověk byl pak odvezen do nemocnice. Já si práce Horské služby velice vážím. Také všichni moji sousedi jsou členy Horské služby, takže v tom mám i takový ten lokál, patriotický zájem. Ale zejména tím chceme demonstrovat, že ten náš útok, chcete-li, míří na politické neziskovky, nikoliv neziskovky jako takové.

V té druhé části chci říci, že my jsme velice pečlivě se snažili vyzjistit dotační tituly, z kterých jsou financovány různé provařené politické neziskovky v ČR. Ty jsme přesně našli a rezort od rezortu, různou částkou tyto peníze odebíráme. Ten systém, jak jsou ty politické neziskovky financovány je z pochopitelných důvodů velice složitý, aby ten systém se dal složitě nabourat.

Čili my to vlastně bereme tak, že ten míč přehazujeme na jednotlivá ministerstva a bereme ty peníze z těch kapitol dotačních titulů, aby ta ministerstva sama konala. Proč? Proto, protože subjekty, které prosazují politické názory a zájmy by měly být financovány z prostředků politických stran a hnutí, a nikoliv skrytě přes dotační programy. Je to za prvé mravné, a za druhé to považujeme i ekonomické. Čili my navrhujeme 500 mil. korun, půl miliardy odebrat politickým neziskovkám.

A z toho 250 mil. – polovinu, věnovat důchodcům. A druhou polovinu věnovat na umoření státního dluhu. Zároveň tím budou zachovány i peníze neziskovkám na obecně prospěšné účely, protože jak jsem již předeslal, toto naše opatření nemíří proti neziskovým organizacím jako takovým, kterých si vážíme, ale na ty politické. Toto je v krátkosti obsah našeho pozměňovacího návrhu. A já budu velice rád, když ho ve třetím čtení podpoříte.

Děkuji.


Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny 27. listopadu 2019 zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020