Ústavní soud dal za pravdu ústavní stížnosti

Ústavní soud zrušil část daňového řádu, která upravuje využívání tiskopisů ministerstva financí. Vyhověl tak návrhu skupiny 19 senátorů v čele s Ivo Valentou. Podle verdiktu musí rozsah povinně sdělovaných údajů alespoň obecně stanovit přímo zákon, případně vyhláška, nikoliv pouze ministerský tiskopis.

Ivo Valenta

Vyhráli jsme. Verdikt Ústavního soudu jednoznačně dokazuje, že boj proti zvůli státních byrokratů má smysl. Není totiž možné, aby to byli úředníci, kteří budou svým vlastním rozhodováním určovat rozsah informací, které vyžadují po občanech našeho státu. V každé demokratické zemi platí, že jedině zákon může lidem i firmám ukládat konkrétní povinnosti.

Jsem rád, že stejnému závěru dospěl také Ústavní soud ČR, který dal za pravdu ústavní stížnosti, kterou jsem v Senátu inicioval, a kterou společně se mnou podepsalo dalších 18 senátorů.

Dnešní výsledek považuji za velké vítězství zdravého rozumu a potvrzení toho, že se vyplatí být vytrvalý v boji proti rozpínající se chobotnici jménem byrokracie.

Reklama: