Stav armády není dobrý

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych v krátkosti představil svůj pozměňovací návrh, který je vložen do systému pod číslem 3733. Jedná se o návrh změny v rozpočtové kapitole 307 Ministerstva obrany, a sice ve výdajovém bloku zajištění obrany České republiky silami Armády České republiky, kde navrhuji snížit výdajový okruh Zajištění zapojení do operací a pohotovostních sil o 489 834 000 a zároveň toto převést na zvýšení výdajového okruhu pro zajištění činnosti a rozvoje bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení.

Radovan Vích

Ty důvody, které mě k tomuto návrhu vedou, jsou následující. Armáda stárne, kupuje předražené vrtulníky, nedaří se nábory, má zamrzlé akvizice a měl jsem k dispozici i utajované zprávy o zajištění obrany České republiky a výroční zprávu Vojenského zpravodajství, které jsou v utajovaném režimu a jenom ve stručnosti to, co tady mohu uvést – ten stav armády není dobrý.

K dnešnímu dni se naše armáda podílí v deseti zahraničních operacích a čtyřech pozorovatelských misích. Kdybych se zeptal pana ministra obrany, on tady teď není, jestli by na první dobrou bez toho, než by se podíval do svých dokumentů, byl schopen ty země, kde se účastníme, vyjmenovat, tak myslím si, že by se mu to nepovedlo. Do toho vláda zvažuje vysílání dalších vojáků do oblasti Sahelu a slyšel jsem i úvahy o vyslání dalších vojáků do Sýrie. To je z mého pohledu naprosto nepřijatelné. Když se podíváme na Afghánistán na operaci Resolute Support, k dnešnímu dni jsme v bodě nula po sedmnácti letech a neustále jenom slyšíme, jak se bezpečnostní situace zhoršuje, Tálibán posiluje a produkce opia stoupá.

Neviděl jsem ještě také ve výboru pro obranu vyhodnocení cílů a perspektiv našich účastí v jednotlivých zahraničních operacích. Odešla odtud Kanada, odešla odtud Francie a myslím si, že bychom měli už dávno odtamtud odejít i my.

Když se podíváme na poměr počtu nasazených vojáků k počtu nasaditelných, tak naše vojáky máme ze 44 % nasazených z možného počtu nasaditelných. Jenom pro srovnání, ostatní státy na toto mají okolo 25 % a Polsko dokonce okolo 5 %. To znamená, měli bychom si jasně říci, co je pro nás priorita a nikdo mě nepřesvědčí o tom, že účast v deseti zahraničních operacích je plnění závazků z NATO. Takže z tohoto důvodu je cílem tohoto mého pozměňovacího návrhu snaha o nápravu dlouhodobého zanedbání rozvoje schopností pozemních sil a jejich posílení.

Přihlašuji se tedy tímto k tomuto pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému, ještě jednou opakuji, pod číslem 3733 a žádám vás o jeho podporu.

Děkuji.


Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny 27. listopadu 2019 zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Reklama: