Pohled na průmyslové dědictví si vysokoškoláci rozšířili ostravském na Dole Jeremenko

OSTRAVA | Na Dole Jeremenko v Ostravě proběhla netradiční exkurze, při které nešlo jen o to podívat se do podzemí a nasát atmosféru těžby černého uhlí. Pracovníci státního podniku DIAMO provedli areálem studenty a pedagogy Ostravské univerzity a Českého vysokého učení technického v Praze, kteří se zabývají kulturním dědictvím se zaměřením na technické památky. Informuje DIAMO.

Těžní věž Dolu Jeremenko v roce 2010 | reprodukovaný ořez fotografie
zdroj: wikipedia.org | autor: Boris Renner | licence: CC BY-SA 3.0
Poznámka: Toto dílo je svobodné a může ho kdokoli užívat pro jakýkoli účel. Pokud si přejete tento obsah užít, nemusíte žádat o svolení, pokud dodržíte všechny licenční požadavky uvedené na této stránce.
Wikimedia obdržela e-mail s potvrzením, že držitel autorských práv souhlasil se zveřejněním za podmínek uvedených na této stránce. Tuto zprávu zkontroloval člen OTRS a uložil ji v našem archivu svolení. Ke komunikaci mají přístup důvěryhodní dobrovolníci v záznamu #2010111610037436.

S útlumem těžby uhlí a restrukturalizací průmyslu je spojená otázka, co s opuštěnými objekty, někdy i s vybavením, které se staly nepotřebnými, ale vypovídají o dané době a mají svou hodnotu. Státní podnik tuto problematiku řeší už od roku 2002, kdy převzal areály uzavřených dolů na Ostravsku a další činnosti, související s útlumem těžby i ochranou obyvatel. Důl Jeremenko těžil uhlí téměř sto let a patřil k nejhlubším na Ostravsku. Těžit přestal před 26 lety, ale nebyl zasypán jako ostatní. Zajišťuje čerpání důlních vod pod celou Ostravou, slouží jako sídlo odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO, sociální centrum a dispečerské pracoviště protimetanového systému. Využití ostatních uzavřených dolů je různé, někde působí výrobní firmy, fungují jako sklady a mnoho nepotřebných objektů bylo zbouráno.

Průmyslovým dědictvím se zabývá Filozofická fakulta Ostravské univerzity prostřednictvím Katedry dějin umění a kulturního dědictví. Studijní obor Historie a ochrana průmyslového dědictví představuje interdisciplinární obor, který jako jediný na území ČR připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, schopné komplexně řešit otázky ochrany průmyslového dědictví v souladu s jeho udržitelným rozvojem v širších historických a kulturologických souvislostech. Exkurze a výpravy na různá zajímavá a inspirativní místa jsou součástí výuky.

Studenti z Ostravy a pražské ČVUT sfárali do dolu, a poté vyjeli na dominantní kladivovou těžní věž jámy Jeremenko, prohlédli si působivou strojovnu a Ostravu z výšky 55 metrů. V programu byla samozřejmě i prohlídka druhé strojovny s památkově chráněným funkčním elektrickým těžním strojem z roku 1924 a prohlídka centrálního dispečinku pro řízení čerpání důlních vod a monitoring výstupu důlních plynů na povrch.

Technické památky představují rozsáhlý fond kulturního dědictví, který se i přes vzrůstající popularitu potýká s množstvím problémů. Iniciátorka exkurze na Dole Jeremenko, Květa Jordánová z Ostravské univerzity, se dlouhodobě zabývá významem i využitím technických památek a propaguje myšlenku edukace jako cesty ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví.

Reklama: