V Praze zasedal Klub guvernérů centrálních národních bank

PRAHA | Ve dnech 21. a 22. listopadu se stala Česká národní banka hostitelem Klubu guvernérů zemí střední Asie, Balkánu a regionu Černého moře, jehož se účastní od roku 2012, informuje Česká národní banka (ČNB).

Česká národní banka | repro: YTB

Tématy 42. uzavřeného setkání představitelů centrálních bank byly globální ekonomický a finanční výhled, přístupy k cílování inflace v rozvinutých a rozvíjejících se zemích a inovace v datové statistice, která slouží jako podklad pro nastavení měnové politiky.

Zasedání se zúčastnilo 31 guvernérů a viceguvernérů z 20 centrálních bank. Panelu věnovanému globálnímu ekonomickému výhledu předsedal guvernér turecké centrální banky Murat Uysal, panel k inflačnímu cílování vedl guvernér ČNB Jiří Rusnok a panel věnovaný inovacím v datové statistice řídila první viceguvernérka ruské centrální banky Ksenija Judajevová.

Hlavními řečníky v jednotlivých panelech byli bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer a špičkoví makroekonomové Paul Robinson z Bank of England a Andrew Berg z Mezinárodního měnového fondu. Neformální části akce se zúčastnil také další bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma.

Klub guvernérů zasedá dvakrát ročně. Hostitelské země se mění. V Praze se tato akce konala podruhé, poprvé ČNB hostila Klub guvernérů v roce 2013 u příležitosti 20. výročí vzniku ČNB.