Vlaky se vrátily na opravenou trať Železný Brod – Tanvald

TANVALD | Oprava trati ze Železného Brodu do Tanvaldu probíhala od začátku září. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zde kromě prací na železničním svršku a spodku provedla také úpravu nástupišť ve stanici Velké Hamry a v dalších třech zastávkách. Celková hodnota prací dosahuje 409 milionů korun.

Nádraží Tanvald | repro: youtube (Nádražáci CZ)

Nepřetržitá výluka mezi Železným Brodem a Tanvaldem se uskutečnila od 2. září do 30. listopadu. Během ní došlo k souvislé výměně kolejnic a také dřevěných pražců, které nahradily ocelové ve tvaru Y. Opravená kolej je po svaření v celém úseku bezstyková, umožňující pohodlnější jízdu vlakem.

Součástí projektu byla i oprava sedmi mostů, stejného počtu propustků a jedné opěrné zdi. Realizovány byly také opravy přejezdových konstrukcí na celkem šesti úrovňových kříženích, a to včetně železničního spodku. Kromě toho se obnovil systém odvodnění. Pozitivem pro cestující jsou upravená nástupiště ve stanici Velké Hamry a v zastávkách Spálov, Jesenný a Návarov.

Po celkovém dokončení stavby v červnu příštího roku dojde ke zvýšení traťové rychlosti pro některé typy vozidel až na 75 km/h. Zčásti byla zvýšena již 1. prosince v souvislosti se zahájením zkušebního provozu. Umožnila to mimo jiné i úprava zabezpečovacího zařízení.