Školy nesmí sloužit k vymývání mozků žáků multikulturní ideologií

Naše školy by měly dětem zaručit kvalitní vzdělání a ne na ně manipulativně politicky působit. Nesmíme dopustit další případy politické manipulace našich dětí ve vzdělávacích institucích, tak jak se to stalo na základní škole Vejrostova v Brně.

Radek Rozvoral

Nebezpečnost této manipulace vidíme v tom, že se od tak malých dětí v první a druhé třídě ZŠ požadovalo, aby přispěly ze svých úspor na africké děti imigrantů, což bylo prezentováno v kontextu špatných životních podmínek imigrantů. Proto absolvují nebezpečnou cestu po moři do zemí EU a my jsme povinni jim pomoci.

Hnutí SPD ve svém programu dlouhodobě prosazuje dostupné vzdělání pro všechny. Ve školství musí skončit ideologizace a ukvapené reformy. Trváme na zavedení kvalitativních standardů do celého průběhu vzdělávání a prosazujeme zásadní omezení administrativy škol.

Nechceme v žádném případě rušit speciální školství a dětské domovy, ale odmítáme další inkluzi ve školství, která stála daňové poplatníky mnoho peněz a nic pozitivního nepřinesla (spíše naopak).

Chceme, aby se do škol vrátil řád, gymnázia vyučovala kvalitní matematiku a učňovské školy rozšiřovaly nabídku učňovských oborů.

Vzdělávací instituce musí přinášet znalosti a dovednosti umožňující mladým lidem najít dobré uplatnění v jejich profesním životě. V žádném případě by školy neměly sloužit jako nástroj k jednostrannému ovlivňování žáků k nějakému politickému názoru.