Rodina musí být v České republice na prvním místě

PRAHA | Hnutí SPD podalo a podá soubor návrhů změn zákona na zlepšení situace pracujících rodin – Rodina musí být v České republice na prvním místě, informuje SPD.

Tradiční rodina | repro: Pinterest

„Hnutí SPD podalo a podá soubor návrhů změn zákona na zlepšení situace pracujících rodin. Jde o výrazné odpočty daně z příjmu pro rodiče, znovuzavedení manželské půjčky ve výši 800 tisíc korun, podporu družstevního bydlení a zrušení daně z převodu nemovitostí. Podpora pracujících rodin s dětmi, včetně seniorů, kteří jsou součástí rodiny, je jedním z klíčových programových témat hnutí SPD. Rodina musí být v naší republice na prvním místě,“ informuje hnutí.

Na webu SPD – Rodina je základní společenská a sociální jednotka státu (www.rodinanaprvnimmiste.cz) hnutí informuje: „“Musí být na prvním místě efektivní podpory. Pracovat, mít rodinu a děti se musí vyplatit. Stát zde musí říct jasné a pevné slovo. Je nutné přejít od podpory osob parazitujících na sociálním systému k podpoře pracujících rodin s dětmi. To je jediná budoucnost naší země. Přestaňme jim brát peníze na daních, podpořme je výhodnými půjčkami a dejme jim šanci vlastní aktivitou získat bydlení. Zároveň podpořme obce a města v péči o seniory, nejstarší rodinnou generaci. Senioři nesmí mít pocit, že je společnost opustila.“

Lucie Šafránková | foto: spd.cz

Místopředsedkyně SPD a také místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Bc. Lucie Šafránková k tomu dále uvedla: „Propopulační a prorodinná opatření jsou z našeho pohledu naprosto zásadními kroky nejen pro udržitelnost našeho důchodového a sociálního systému jako takového, ale vůbec pro udržitelný rozvoj celé společnosti a státu. Nejedná se zdaleka jen o přímé finanční nástroje a finanční opatření. Musíme podporovat tradiční vícegenerační rodinu, rodičovství, mateřství, otcovství a manželství, tak říkajíc napříč jednotlivými oblastmi veřejných politik a veřejného života. Mezi tyto prostředky zcela jistě patří i navrhovaná úprava tzv. vyloučené a náhradní doby rodičů pro účely důchodového pojištění.“

„Nesmí však samozřejmě zůstat jen u tohoto kroku, a to jak v oblasti důchodů, kde je třeba aktuálně řešit otázku nejnižších penzí, invalidních důchodů, nákladů na bydlení a zdravotní péči, tak i v širším ohledu, kdy musíme začít činit české právní a hlavně společenské prostředí mnohem vstřícněji vůči našim rodinám,“ uzavřela Šafranková.

Reklama: