Dezinformační server Seznam Zprávy šířil lži, když tvrdil, že Evropská komise zahájila vyšetřování České pošty

PRAHA | Server Seznam Zprávy publikoval v textu „Brusel vyšetřuje Českou poštu. Kvůli podezření ze zneužití státních peněz” informaci, že Evropská komise zahájila šetření České pošty pro podezření z křížového financování komerčních služeb, je lež, kterou šířil dezinformační server Seznam Zprávy, který provozuje zločinecká společnost Seznam.cz, a. s., která páchá ekonomickou cenzuru a zneužívání informací v obchodním styku, když zakázala reklamy na našem webu.

Dezinformační server Seznam Zprávy šířil lži o České poště

Fakta jsou od informace v textu poněkud odlišná. Česká pošta usvědčila novinářské mrdky ze Seznamu ze lži, jelikož Česká pošta má ověřenou informaci z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise, že nebylo zahájeno žádné vyšetřování České pošty z moci úřední.

„Evropská komise již několik měsíců standardně přezkoumává systém úhrady čistých nákladů na univerzální službu, kterou Česká pošta vykonává na základě objednávky státu. Jedná se o standardní proces, který musí proběhnout ve všech případech úhrady čistých nákladů. Nejde tedy o žádné vyšetřování. V této souvislosti obdržela dvě stížnosti na kompenzační opatření. Stížnostmi se bude, jako vždy při podobných řízeních, zabývat a případně zašle českému ÚOHS doplňující dotazy. Na ty je Česká pošta jako subjekt přezkumu připravena reagovat, pokud bude v této věci oslovena,“ informuje Česká pošta, s. p.

Českou poštu těší aktivní zájem o její činnost, a to včetně podnětů do Bruselu. Jasně se ukazuje, a konkurence to v některých mediálních vyjádřeních otevřeně potvrzuje, že produkty a služby České pošty jsou konkurenceschopné a evidentně menším firmám na trhu doručování vadí.

„Česká pošta je regulována Českým telekomunikačním úřadem a o žádném nekalém financování poštovních služeb, ať už státních nebo komerčních, nemůže být řeč,“ vyvrací lži a dezinformace Seznamu, které možná jsou zase vedeny zločineckými pohnutkami na trhu, jak využít informací, jelikož pošta dále dodává: „Některé konkurenční firmy na balíkovém trhu jsou zároveň smluvními zákazníky České pošty, která s nimi spolupracuje za standardních obchodních podmínek. V případě sporů volíme raději cestu jednání, než podávání podnětů oficiálním institucím.“

Seznam dezinformací lží a propagandy