ŘSD uvádí do provozu nový Doubský most v Karlových Varech

KARLOVY VARY | Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo ve čtvrtek 5. prosince nový Doubský most v Karlových Varech. Most přes řeku Ohři, který propojuje místní části Tašovice a Doubí, je součástí silnice I/20, což je významná dopravní tepna, vedoucí z Karlových varů do Plzně a dále do Českých Budějovic.

Otevření Doubského mostu

„Jednalo se o demolici a následnou výstavbu zcela nového mostu. Vše se nám podařilo v rekordním čase 37 týdnů také díky tomu, že v rámci výběrového řízení byl poprvé použit takzvaný žlutý FIDIC, kdy zhotovitel zajišťuje nejen samotnou výstavbu, ale i veškerou přípravu, která zahrnuje zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a vydání stavebního povolení“, vysvětlil specifika stavby nového mostu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Doubský most – Jedná se o mostní objekt o dvou polích. Nosná konstrukce je z 12 ocelových nosníků výšky 1 metru, které jsou spřaženy železobetonovou deskou. Spodní stavba je železobetonová. Křídla rovnoběžná, založení mostu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách.

Reklama: