Nedělní chvilka poezie Miroslava Macka – tentokrát s Allamou Muhammadem Iqbalem

Allama Muhammad Iqbal (1877 – 1938), indický básník, filosof, právník, politik a vzdělanec narozený v Britské Indii, zvaný „Duchovní otec Pakistánu“ nebo též „Muslimský filosof a myslitel moderní doby“.

Miroslav Macek

Svá díla psal v perštině, jazyce Urdu a angličtině. Jeho prvním učitelem byl sir Thomas Arnold v Lahore, poté vystudoval práva na Trinity College v Cambridge a filosofii na universitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově. V roce 1907 studoval v Heidelbergu díla Goetha, Heineho, Bergsona a Nietscheho, kteří poté silně ovlivnili jeho dílo.

Vystudoval též arabštinu na universitě v Lahore, kde se stal profesorem, zároveň se ovšem zabýval advokátní praxí. Jeho dílo hledá spirituální kořeny islámu coby zdroj sociálně politické svobody.

Na počátku dvacátého století byl překládán do mnoha evropských jazyků a byl velmi zde velmi populární. Z jeho básnické tvorby jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit typickou báseň, brojící proti slabé vůli a pasivitě, což bylo jedním z hlavních témat jeho tvorby…

Allama Muhammad Iqbal

Uhlí a diamant

Jsem černý hnus, jsem méně nežli prach,
ty více záříš než zrcadla střep.
Má čerň ozáří pouze chvíli rošt
než shořím. Nejprv rozdrcená čerň,
a poté trocha tepla, popel, kouř.

Víš, jaký je můj nejtajnější sen?
Ať stlačí se ten černočerný kouř
a náhlou jiskrou získá hvězdný lesk,
ať každá plocha vydává hned zář
jak oko krále, v záři slunce meč.

Ach, příteli, dí na to diamant,
měj svoji hrdost. Já též měkký byl,
než poznal jsem, že tlakem vzniká lesk.
Tak zbav se žalu, potlač v sobě strach,
buď tvrdý k sobě, budeš drahokam.

Reklama: