Zkapacitnění silnice I/27 mezi Mostem a Litvínovem má jasný harmonogram

LITVÍNOV | Ředitelství silnic a dálnic ČR představilo zástupcům litvínovského městského úřadu podrobný harmonogram přípravy stavby. Úsek silnice I/27 mezi Litvínovem a Mostem prochází průmyslovou aglomerací, jíž dominuje rozsáhlý komplex především chemických závodů v Záluží u Litvínova.

Ředitelství silnic a dálnic ČR představilo zástupcům litvínovského městského úřadu podrobný harmonogram přípravy stavby

Současná silnice je dvoupruhová. Jejím rozšířením na čtyřpruh se zlepší plynulost a zejména bezpečnost silničního provozu v dané lokalitě. „Pro naše město je to klíčová stavba. Silnice I/27 je nejdůležitější spojnicí s ostatní sítí komunikací v republice,“ připomněla význam stavby starostka Litvínova Kamila Bláhová. Vzhledem k tomu, že komunikace prochází rozsáhlým areálem Unipetrolu, pokyn k pokračování přípravy byl vydán na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu.

Na stavbu již bylo vydáno územní rozhodnutí. Vzhledem k novele zákona o vlivu stavby na životní prostředí je v této chvíli nutné doložit nové zjišťovací řízení. „Na trase stavby nyní připravujeme projektovou dokumentaci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu a dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí. S velkou pravděpodobností se potvrdí, že stavba nemá významný vliv na životní prostředí a budeme moci pokračovat stavebním řízením,“ popsala současnou přípravu stavby Eva Semanová z chomutovské Správy ŘSD. V rámci přípravy byl rovněž prověřen technický stav stávajících mostů, které byly původně plánovány k rekonstrukci.

Současný harmonogram počítá se zahájením stavby nejdříve v roce 2024 a zprovozněním v roce 2027. „Vše bude záviset především na dohodách s vlastníky inženýrských sítí a s majiteli pozemků, které bude nutné pro stavbu vykoupit,“ podotkl k aktuálnímu harmonogramu ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský. V polovině příštího roku bude pro stavbu dokončena podrobná vizualizace projektovaného stavu. Trasa dle platného územního rozhodnutí bude obsahovat rovněž světelně řízené úrovňové křižovatky.

Reklama: