Novoroční koncert Janáčkovy filharmonie s Jiřím Vodičkou

OSTRAVA | Předehra k Bernsteinově opeře, Korngoldův Houslový koncert a suita z Prokofjevova baletu, to je lakonický popis Novoročního koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava 2020, nad nímž tradičně převzal záštitu primátor města Ostravy Tomáš Macura. Koncert se uskuteční 9. ledna 2020 od 19 hodin ve společenském sále Domu kultury města Ostravy. Kromě večerního koncertu můžete navštívit i dopolední generálku (od 10 hodin tamtéž).

Janáčková filharmonie | foto: Ivan Korc (JFO)

„Moc rád jsem převzal záštitu nad tradičním novoročním koncertem Janáčkovy filharmonie. Bude zase jiný, než ty předchozí, ale věřím, že všechny vybrané skladby přinesou posluchačům krásný zážitek. Osobně jsem velice zvědav na houslistu Jiřího Vodičku, kterého kritici nazvali „ďábelským houslistou s dechberoucí rychlostí“ a těším se, že podobný dojem zanechá i v Ostravě,“ řekl primátor Tomáš Macura.

V lednu 2019 převzal Jiří Vodička ocenění za sólistický výkon Classic Prague Awards. Cenu získal za interpretaci skladeb Camilla Saint-Saënse a Pabla de Sarasateho na Novoročním koncertě České filharmonie 2018. Šéfredaktor magazínu Harmonie Luboš Stehlík v recenzi tehdy napsal, že Vodičkův výkon mu způsobil maličký šok. „Jak zahrál Sarasateho fantazii Carmen a zvláště Introdukci a rondo capriccioso Camilla Saint-Saënse, mě uzemnilo. Bylo to totiž téměř ve všech parametrech lepší nežli provedení leckterých světem oslavovaných houslistů i houslistek, jež jsem slyšel v Praze, v cizině nebo na nahrávkách.“ Je potěšující zprávou, že o dva roky později vystoupí jako sólista tento havířovský rodák, vynikající houslista a koncertní mistr České filharmonie na Novoročním koncertě Janáčkovy filharmonie.

V jeho podání posluchači vyslechnou Houslový koncert Ericha Korngolda. Ve skladbě tohoto skladatele, který se narodil v Brně, ale od čtyř let žil ve Vídni a závěr života pak strávil v USA, nelze přeslechnout, že se dlouhodobě zabýval filmovou hudbou (ve spolupráci s Warner Brothers vytvořil 17 kompozic pro filmy – dva z nich, Anthony Adverse a Dobrodružství Robina Hooda, získaly Oscara). A snad jsou to právě ona přímočarost a obraznost, které jeho koncertu přinesly takovou oblibu mezi nejlepšími světovými houslisty.

Korngoldův koncert orámuje předehra k operetě Candide Leonarda Bernsteina a suita z baletu Romeo a Julie na motivy stejnojmenné tragédie Williama Shakespeara z dílny Sergeje Prokofjeva, který instrumentální či klavírní suity vytvořil téměř ze všech svých oper a baletů a dokonce i z hudby k filmům.

„Novoroční koncert se uskuteční tradičně v sále Domu kultury města Ostravy. Jak jistě víte, město Ostrava připravuje výstavbu nové koncertní haly, kterou v mezinárodní architektonické soutěži navrhl věhlasný americký architekt Steven Holl ve spolupráci s českým ateliérem Architecture Acts. Nyní jsme ve fázi zpracování podrobnější studie a přípravy projektové dokumentace této mimořádné stavby. Za ideálních předpokladů by novoroční koncert roku 2024 zaznít již v nové moderní hale, která bude naplněním dlouholetého snu několika generací hudebníků a široké kulturní obce,“ dodal primátor Tomáš Macura.

Reklama: