Dopravním problémem Chomutova je okružní křižovatka u Globusu

CHOMUTOV | Ředitelství silnic a dálnic ČR jednalo s primátorem Chomutova o úpravě křižovatky a o dalších stavbách v okolí města, informuje ŘSD.

Okružní křižovatka v Globusu v Chomutově | repro: google.com

Zejména během odpolední dopravní špičky je současná okružní křižovatka na silnici I/13 prakticky neprůjezdná. Problematické je napojení obchodní zóny, kde kumulace aut způsobuje dlouhé kolony.

„Auta prakticky stojí jak na příjezdech ke kruhovému objezdu, tak přímo v křižovatce. Přes křižovatku se pak nemohou dostat ani řidiči, kteří pokračují po silnici I/13,“ popisuje denně se opakující situaci v prostoru křižovatky primátor Chomutova Marek Hrabáč. Správa Chomutov v současné době prověřuje několik variant dopravního řešení celé ulice Černovická, a to od světelné křižovatky Nové Spořice až po okružní křižovatku u Globusu. Součástí studie je i řešení napojení stávajících areálů a rozvojových ploch v celém území. „Pro celou lokalitu provedeme dopravní průzkum, který bude sloužit jako podklad pro mikrosimulaci dopravy ve vybraných variantách. Výsledky simulace budou důležitým podkladem pro výběr vhodné varianty,“ informoval primátora dopravní inženýr Václav Marvan, který se problémem křižovatky zabývá.

O finální variantě, na které se shodne ŘSD ČR, město Chomutov, Policie ČR a soukromí investoři, má být rozhodnuto v létě příštího roku. S následnou úpravou křižovatky u Globusu počítá ŘSD, Správa Chomutov, v roce 2021.

Vedoucí úseku výstavby Marek Sotona v rámci koordinační schůzky představil primátorovi stav přípravy dálnice D7. Na kompletním zprovoznění celé dálnice v roce 2026 se nic nemění, což vedení Chomutova těší. Vedle informací o stavu přípravy dalších akcí, které souvisejí s napojením Chomutova, primátora zajímala také koncepce odpočívek na dálnici D7. „Věřím, že kromě odpočívek v režii ŘSD se najdou i místa pro soukromá trucková centra. My v našem katastru takové nemáme, byť by o ně byl zájem,“ konstatoval primátor. Na dálnici D7 jsou v plánu dvě nové odpočívky a další by měla vzniknout na hranicích s Německem poblíž Hory Sv. Šebestiána.

Na závěr setkání představil vedoucí provozního úseku Vít Plechatý plán oprav v nejbližším okolí a ujistil primátora, že činnosti spojené s běžnou letní údržbou jsou již dlouhodobě zasmluvněné. Primátor Marek Hrabáč vyjádřil spokojenost nad stavem komunikací v Ústeckém kraji. „Ročně opravujeme kolem padesáti kilometrů asfaltových povrchů,“ dodal Vít Plechatý.

Další setkání na chomutovské radnici se přímo nabídlo v souvislosti s výsledkem varianty, která usnadní průjezd křižovatkou u Globusu.

Reklama: