Brněnská koalice chce divadlům nacpat do chřtánu miliardu korun

Navrhli jsme přesun 200 milionů do sociální péče. Byli jsme odmítnuti, ale bojujeme dál. Město preferuje politicko-aktivistický charakter divadel. Nechceme, aby se opět uváděly takové protikřesťanské divadelní hry, jako bylo „Naše násilí a vaše násilí“.

Lucie Šafránková | foto: spd.cz

Zastupitelstvo města Brna v úterý 10. 12. odmítlo dva pozměňovací návrhy SPD k městskému rozpočtu na rok 2020. Náš zastupitelský klub chtěl primárně posílit ty rozpočtové kapitoly, které mají za úkol zajistit příslušnou kvalitu veřejných služeb pro občany a které nejsou orientovány pouze na přerozdělování veřejných peněz vybraným soukromým subjektům.

Prvním z těchto návrhů jsme chtěli snížit až astronomický rozpočet oddílu kultury, konkrétně v položce „Divadelní činnost“, kam chce vládnoucí brněnská koalice nasměrovat téměř jednu miliardu korun!

Vaše násilí, konšelé! Ne vymývání mozků, ano sociální pomoci

Česká vlajka v mu-slimácké kundě


Výše uvedenou sumu považujeme za naprostou nepřiměřenou a přehnanou, v celém rozpočtu v podstatě neexistuje jiná položka, která by byla srovnatelně objemná. Jde o neodůvodněné naddimenzování aktivity, která není čistým veřejným zájmem, ale je spíše marginální, výběrovou a výdělečnou aktivitou.

Město zde finančně preferuje jednu vybranou oblast činnosti. Jde navíc o činnost, která má do velké míry i ideologický a politicko-aktivistický charakter a která se nedávno neslavně „proslavila“ v případě uvedení protikřesťanské divadelní hry Naše násilí a vaše násilí.

Proto jsme navrhli přesun zhruba 200 milionů z této kapitoly do oblasti sociální péče, která by měla být výsostnou doménou činnosti městských a obecních samospráv. U nás v Brně to platí dvojnásob. Naším úmyslem bylo finančně posílit ty činnosti, které mají pomáhat našim spoluobčanům, kteří se nacházejí v existenční a sociální tísni.

Konkrétně jde o domovy seniorů, pomoc rodinám a dětem, asistentské a pečovatelské služby anebo o provoz azylových domů a nocleháren pro ty naše spoluobčany, kteří jsou na tom momentálně nejhůře a zaslouží si podat pomocnou ruku a dostat druhou šanci na návrat do normálního života a společnosti.

Místo veřejného zájmu podporují podnikatele

Druhý návrh měl za cíl přesunout prostředky z kapitoly cestovního ruchu, která má také do velké míry komerční charakter, kdy veřejné prostředky de facto namnoze putují k soukromým podnikatelským subjektům a posilují jejich zisky. Navíc tato kapitola byla neodůvodněně meziročně navýšena o téměř jednu pětinu.

Naším záměrem bylo část těchto prostředků, cca osm milionů korun, přesměrovat do silně podfinancované oblasti brněnského bydlení a územního rozvoje, kde je dlouhodobě nedobrá a neřešená situace, ať už v konkrétních programech rozvoje bydlení anebo co se týče výstavby, rozvoje a údržby nezbytných inženýrských sítí.

Odmítnutím těchto návrhů náš boj za změnu priorit v brněnské městské politice nekončí. Naopak, je startem do nové fáze našeho úsilí o to, aby zde napříště prioritami – i z hlediska financí – byly oblasti veřejného zájmu, veřejné služby a pomoc brněnským občanům tam, kde to privátní sféra nedokáže nebo nechce zajistit.

Reklama: