Brexit? Evropská unie totiž dávno není tím, čím by měla být

Již opravdu dlouhou dobu jsou celosvětová média zaplněna články na téma brexit a s ním související politické třenice. Z neustálých sporů mezi odpůrci a zastánci odchodu z EU již jsou unaveni dokonce i mnozí Britové.

Ivo Valenta

Vím, že je třeba důsledně zvážit všechna pro a proti a názory na toto téma se různí i v naší zemi. Osobně jsem však toho názoru, že takto dlouhé přešlapování na místě je velmi nedůstojné a únavné.

Rozumím postoji těch, kteří již v EU setrvávat nechtějí. Evropská unie totiž dávno není tím, čím by měla být. Úředníci rozhodují od stolu bez znalostí konkrétní situace, zabývají se často naprosto nepodstatnými a malichernými věcmi, zatímco ty zásadní nechávají bez povšimnutí. Svými nařízeními komplikují život běžných obyvatel EU i drobných živnostníků, kteří jsou pro ekonomiku jednotlivých členských států klíčoví.

Především však EU totálně selhává v oblasti řešení migrační krize a ochrany nás, Evropanů. Stala se byrokratickým molochem, který neplní svou funkci tak, jak má.

Upřímně se divím a především nerozumím tomu, že ji ani tlaky na odchod Velké Británie z unie nepřiměly k zamyšlení a snaze cokoliv změnit.

Pokud se EU „neprobere“ a nezačne pracovat především pro své občany, kterým má sloužit primárně, očekávám, že k Británii, které přeji úspěšné dokončení brexitu, postupně přibydou další země.

Reklama: