Prezident Klaus o havloidech: Jsou frustrovaní z toho, že nejsou u moci

PRAHA | Druhý prezident České republiky profesor Václav Klaus zveřejnil na serveru Lidovky.cz komentář ke 4. číslu časopisu mezinárodní neziskové organizace Aspen Institute Central Europe, jež bylo věnováno 30. výročí pádu komunismu. Členy této neziskovky jsou třeba Michael Žantovský, Tomáš Klvaňa, Petr Pithart, Roman Joch a další. Co o něm napsal?

Profesor Václav Klaus a opilec Havel

Obsah časopisu prezidenta doslova pobouřil, a tak se podělil o své dojmy se čtenáři, informuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Klíčovým pojmem celého Klausova textu je výraz pocit bezmocnosti. Na začátku připomněl esej blábolící trosky Václava Havla o moci bezmocných, která podle profesora Klause odrážela pocit bezmoci člověka v komunistické společnosti a zároveň ve svém názvu obsahovala optimistický normativní soud o tom, že masa bezmocných až zas tak bezmocná není.

Již přes čtyřicet let je ale Václav Klaus starší znepokojen tím, že se tato slova používají a zneužívají v situaci, kdy lidé – v minulém slova smyslu – bezmocní nejsou. Jak k takovému závěru přišel? Díky vydání Aspen Review Central Europe. Klaus starší tak bez servítek promluvil o tom, kdo tuto neziskovku vede.

„Jsou to lidé, kteří bez sebemenšího zakolísání přežili všechny ideové obraty a zvraty politiky nejen naší, ale i politiky americké. Přežili všechny americké prezidenty a velmi se lišící vládní konstelace. Vždycky byli „in“. Vždy byli na straně značně proměnlivé americké politiky,“ píše Václav Klaus starší a dodává, že tito lidé zmonopolizovali exkluzivitu vztahů ke Spojeným státům.

Následně s nimi vstupuje do jisté polemiky ohledně obsahu časopisu. Popisuje titulní stránku časopisu, na které je zobrazena zvadlá květina a u ní pak nadpis „The Powerless Are Tired: 1989–2019“, tedy bezmocní jsou unaveni. Prezident Klaus uvedl, že autoři mluví o sobě.

„Mluví asi o sobě. Zdá se mi, že si pár jedinců listopadové revoluce tímto výrokem monopolizuje pocit bezmocnosti. O třicet let zestárlí a unavení být mohou, ale z publikovaných textů je zřejmé, že spíše než bezmocnost a únava je jejich hlavním pocitem frustrace z toho, že nejsou u moci, což byl jejich hlavní cíl,“ napsal profesor Václav Klaus.

Poukázal tak na to, že v časopise jsou Čechoslováci v roce 1989 popsáni jako dezorientovaní „vězňové právě propuštění z vězení“. To však Klaus tvrdě odmítá. „Odmítám, za sebe sama i za spousty dalších lidí zemí bývalého komunismu, že jsme byli dezorientováni a že jsme neměli vlastní, docela vyvinutý a tehdejší svět chápající rozum. Tvrdím, že jsme – přes všechna existující omezení tehdejší éry – neměli pocit „vězňů“,“ uvedl.

Prezident rovněž předpokládá, že je taková nadsázka funkční v úsilí o dosažení jednoho jediného cíle. A tím je udržet nás v přesvědčení, že jsme nevyspělí, nedospělí, nekvalitní, že musíme být stále vyučováni, poučováni a voděni za ručičku.

Dále zmínil také bývalého politika ODA Daniela Kroupu, který si v časopise stěžuje, že nedošlo k vytvoření silných politických stran jako třeba v Německu.

Daniel Kroupa – havloidní pošuk | repro: flickr

„Měl by, za prvé, říci, že to byl právě on, kdo v roce 1991 zásadně přispěl k nemožnosti vytvořit silnou jednotnou pravici, a za druhé, opravdu si myslí, že mají pro nás být politické strany v Německu vzorem? CDU v čele s AKK? Nebo SPD po svém nedávném obratu doleva?“ ptá se ve svém komentáři Klaus starší.

Podle něj tedy v tomto časopise vůbec nejde o Česko. „Je více než zřejmé, že jsem dostal časopis lidí, kteří se zaštiťují Amerikou, ale kterým o naši zemi nejde. Jde jim jen o to, že není po jejich. Proto se opět cítí bezmocní,“ shrnul věc druhý prezident České republiky profesor Václav Klaus.

Reklama: