Cestující začnou využívat novou zastávku v Písku

PÍSEK | Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) slavnostně otevřela novou zastávku Písek jih. Cestující ji začnou využívat od 15. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád. Zastávku budou obsluhovat nejen osobní vlaky mezi Táborem a Ražicemi, ale také nově zavedené spěšné vlaky, které spojí Tábor se Strakonicemi. Celkové investiční náklady dosáhly výše 25,8 milionu korun.

Zastávka Písek jih | repro: Město Písek

Nová zastávka se nachází v místě podchodu pro pěší v souběhu s Preslovou ulicí. Občané a návštěvníci města ocení její polohu v blízkosti centra města.

K vlakům se dostanou po osvětlených přístupových cestách z obou stran nástupiště, které má délku 90 metrů. Výška jeho nástupní hrany 550 milimetrů nad kolejí umožní pohodlný nástup do vlaku. Samozřejmostí je zajištění bezbariérového napojení na místní komunikace.

Nástupiště je v prostřední části osazeno přístřeškem pro cestující, jehož vzhled byl projednán s píseckou radnicí. Nová zastávka je dále vybavena orientačním systémem, veřejným osvětlením, elektronickou informační tabulí a rozhlasem. Nechybí ani moderní mobiliář.

Reklama: