Opavský kostel sv. Václava bude mít i díky Moravskoslezskému kraji novou střechu

OPAVA | Moravskoslezský kraj přispěje 5 milionů korun na opravy kostela sv. Václava v Opavě. Krajští zastupitelé ve čtvrtek 12. prosince 2019 rozhodli i o dalších dotacích v oblasti památkové péče. Kraj přispěje i na opravy kostela v Českém Těšíně nebo například na rekonstrukci zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Opavský kostel sv. Václava | repro: pssu.cz/

„Bývalý kostel svatého Václava v areálu dominikánského kláštera je díky svému gotickému původu a dochovaným gotickým malbám jednou z nejvýznamnějších památek Opavy. Nachází se v památkové zóně města, je to kulturní památka, která je velmi důležitá nejen z historického, ale také z kulturního a duchovního hlediska,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo. Dodal, že se vznik kostela datuje do 14. století a kromě dochovaných fragmentů gotických maleb je důležitá a historicky hodnotná také krovová konstrukce z 18. století s částečně dochovaným bedněním.

Kostel je ve vlastnictví města Opava a po rozsáhlé rekonstrukci na konci 20. století je využívaný k pořádání nejrůznějších společenských akcí. „Péče o kulturní památky je důležitá nejen kvůli zachování odkazů minulosti, ale také pro současnost. Je skvělé, když se historickým budovám vdechne nový život. V kostele svatého Václava se to podařilo, lidé zde navštěvují koncerty, výstavy, umělecké performance, společenská setkání, také se zde konají svatební obřady,“ řekl náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo s tím, že opravy kostela by měly začít v lednu a skončit v prosinci příštího roku.

Obnova kulturní památky bude stát téměř 11 a půl milionu korun, náklady uhradí s pětimilionovým přispěním Moravskoslezského kraje město Opava ze svého rozpočtu. Kostel bude mít novou břidlicovou střechu, nové střešní vikýře a klempířské prvky včetně hromosvodu a nových kotevních prvků. Také budou vyměněny poškozené části krovové soustavy.

Kromě příspěvku na opravy střechy opavského kostela sv. Václava zastupitelé schválili také další dotace na památkovou péči. Například 1 a půl milionu korun na další etapu rekonstrukce renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, 4 a půl milionu na obnovu fasády kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Českém Těšíně, dále dá kraj například na opravu amfiteátru v Hukvaldech 2 miliony korun.

„Moravskoslezský kraj na památkovou péči výrazně navýšil finanční prostředky. V posledních dvou letech se podpora dostala na rekordních 118 milionů korun. Mohu vyjmenovat příspěvky na opravy kostelů ve Fulneku a Rudě u Rýmařova, na zámky v Kravařích, Slezských Rudolticích nebo v Kuníně,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo a připomněl další krajské dotace na revitalizaci vily Augusta Hückela v Novém Jičíně, rekonstrukci koksárenské baterie v Dolních Vítkovicích nebo na krnovskou Karnolu.

„Kulturní a historické dědictví našeho regionu si velmi ceníme a nadále budeme o tato významná svědectví z minulých dob pečovat,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo.

Reklama: