Ve Vršovicích začnou vlaky zastavovat u čtvrtého nástupiště

Železniční stanice Praha-Vršovice má o jedno nástupiště více. Čtvrté nástupiště, které přibylo v rámci rozsáhlé optimalizace metropolitní tratě ze stanice Praha-Hostivař na hlavní nádraží, začne sloužit cestujícím v neděli 15. prosince v souvislosti se změnou jízdního řádu.

Nádraží Praha – Vršovice | repro: koridory.cz

V dopravní špičce už kapacita tří nástupišť narážela na své maximum. Zastavují zde regionální a dálkové spoje a více místa na nástupištích tak cestujícím přinese lepší komfort. Čtvrté nástupiště dlouhé 220 metrů, z nichž 118 metrů je zastřešeno, zároveň umožní přidat další spoje. Vede k němu podchod se schodištěm a bezbariérovou rampou.

Současně s novým nástupištěm dokončila zhotovitelná společnost Swietelsky Rail CZ napojení kolejiště a výhybek v depu kolejových vozidel a krčské trati do staničních kolejí. Před dvěma týdny zde už rovněž předala do užívání přes šest kilometrů kolejí číslo 9 až 17 s celkem 27 výhybkami. To umožní plynulejší průjezd vlakových souprav na hlavní nádraží.

Tím na vršovickém nádraží skončily hlavní stavební práce v letošním roce. Po technologické přestávce se naplno rozběhnou opět v březnu 2020.

Železniční projekt, který začal v červnu 2018 a skončí do října 2021, patří s cenou přesahující 4,4 miliardy korun mezi největší v zemi. Za sebou už má více než třetinu objemu prací. Vedle stanice Praha-Vršovice je rozestavěná nová železniční stanice Praha-Zahradní Město, nová zastávka Praha-Eden a také mosty od Průběžné v Zahradním Městě až po most přes Botič ve Vršovicích. Staví se i nová napájecí stanice a technologická budova v Zahradním Městě a ve Vršovicích.

Reklama: