Havlíčkův Brod má zrekonstruovaná další dvě nástupiště

HAVLÍČKŮV BROD | Pohodlnější přístup na nástupiště i nástup do vlaků přinesla stavba, kterou dnes slavnostně ukončila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v Havlíčkově Brodě.

Havlíčkův Brod vlakové nádraží

Práce v nejvýznamnějším železničním uzlu v Kraji Vysočina probíhaly od loňského srpna, jejich předmětem byla nejen rekonstrukce nástupišť číslo 1 a 4, ale také přilehlých kolejí.

Ve stanici Havlíčkův Brod prošla v minulých letech rekonstrukcí nejvytíženější nástupiště číslo 2 a 3. Díky právě dokončené stavbě získala moderní parametry další dvě nástupiště. Obě mají nyní nástupní hranu 550 mm nad kolejí, přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace zajišťují nově výtahy.

Obsahem projektu byla dále rekonstrukce železničního spodku a svršku. Její součástí byla úprava celkem pěti staničních kolejí. Ty jsou díky svaření bezstykové a umožňují tak klidnější jízdu vlaků. Zároveň se upravilo také zabezpečovací zařízení. Provedla se rovněž úprava trakčního vedení, v části kolejiště byla instalována nová trolej.

V rámci dalších stavebních prací byl na nástupištích číslo 1 a 4 zrekonstruován orientační systém pro cestující a rozhlas. Obě dostala také nové zastřešení a osvětlení.

Reklama: