Rodičovský příspěvek nesmí mít výběrový a selektivní charakter

Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes k vám tady budu ve věci rodičovského příspěvku hovořit asi naposledy. Nechci mluvit příliš dlouho. Dovolte mi tedy pronést jen pár slov, která považuji za nejdůležitější.

Lucie Šafránková | foto: spd.cz

SPD bojuje o plošné navýšení tohoto příspěvku všem rodičům, kteří pečují o dítě do čtyř let věku od samého počátku diskusí o této novele. Zatímco některé strany, například sociální demokracie, své názory a stanoviska v této záležitosti několikrát změnily, naposledy asi dvakrát během posledních 24 hodin, my zůstáváme naprosto pevní a konzistentní.

Svůj postoj opíráme o argumentaci, která i tady od mě již několikrát zazněla. Ostatně byla jsem společně s kolegou Bauerem i předkladatelkou příslušného pozměňovacího návrhu, který měl za cíl neodůvodněně nespravedlivou vládní novelu korigovat a který je totožný s návrhem, který přijal Senát.

Naše argumenty vycházejí zejména ze skutečnosti, že rodičovský příspěvek je plošnou a univerzální dávkou státní sociální podpory, jejíž vyplácení, a tedy i navyšování a všechny jiné potenciální změny, nesmí mít výběrový a selektivní charakter. Jedinou podmínkou je zde péče o dítě do čtyř let věku, proto má na příspěvek, ať už je aktuálně jakkoliv vysoký, nárok každý rodič, který toto splňuje, včetně nároku na jeho navýšení.

Dále je zde také precedens zvyšování rodičovského příspěvku pro rodiče vícerčat. Toto navyšování před dvěma lety se též týkalo všech rodičů všech vícerčat do čtyř let bez ohledu na to, zda ještě příspěvek čerpali a nebo ne. Čili existuje zde, i na tomto základě, naprosto legitimní očekávání současných rodičů dětí mladších čtyř let a současně zde existuje i riziko možné protiústavnosti dnešní vládou navrhované selekce.

Na mnoha jednotlivých příkladech lze také prokázat, že výběrové navyšování rodičovského příspěvku pouze těm, kteří rodičovský příspěvek nevyčerpali, těžce poškozuje zejména pracující nízkopříjmové rodiče, kteří v dobré víře zvolili kratší dobu čerpání, nastoupili zpět do zaměstnání, platí daně a odvody a vláda je za to de facto ještě trestá.

A konečně celoplošné zvýšení rodičovského příspěvku by bylo jen zhruba o 2 mld. nákladnější než vládní varianta. Mimochodem stejnou částku vyplatíme na dotacích takzvaným solárním baronům během každých cca tří kalendářních týdnů.

Paní ministryně financí, prostřednictvím pana předsedajícího, mnohokrát jste deklarovala, že jste obdobné, by i vyšší částky, například při vyjednávání s jednotlivými ministry o sestavování rozpočtu, nebo při řešení problémů v sociálních službách a podobně, bez větších problémů nalezla. Skutečně chcete říci, že až nyní v tomto případě to možné není, nebo že vám jsou pocity a životy těch rodičů a dětí, které svým návrhem házíte přes palubu, zcela lhostejné?

Kolegyně a kolegové, francouzský spisovatel kníže de La Rochefoucauld vyslovil jednu velkou pravdu. Mnozí z vás ji možná znáte i z dnes už kultovního českého filmu Sněženky a machři.

Ona pravda zní: „Čeho se na nás dopustili druzí, s tím už se nějak vyrovnáme, horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami.“ A já k tomu dodávám, že vůbec nejhorší je vyrovnat se s tím, čeho jsme se my dopustili na druhých, zvláště jde-li o tak neskutečnou nespravedlnost, jakou je vládní podoba návrhu na zvýšení rodičovského příspěvku. Mějme to, prosím, na paměti při následujícím hlasování. A dovolte mi také poděkovat nezávislé iniciativě rodičů Také pečujeme za jejich aktivitu v rámci projednávání navýšení rodičovského příspěvku. Děkuji vám.


Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny 17. prosince ke změně zákona o státní sociální podpoře.

Reklama: