Radí pornoherec poslancům…

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty Jakuba Jandy zaúkolovalo zástupce lidu. A hned za čtyři dny přispěchali ti nejbdělejší z nich se zřízením Parlamentní komise pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Můžete si už tipnout, po kom půjdou a kdo je nechá naprosto chladnými…

Jiří Kobza

Dne 12. 12. 2019 vydává zcela nezávislé sdružení, politická nezisková organizace Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, tuto zprávu: „Sněmovna by okamžitě měla zřídit vyšetřovací komisi na zhodnocení vlivu Čínské lidové republiky a skupiny PPF na českou politiku a veřejnou debatu. Všechny potvrzené informace je potřeba podrobně roztřídit a vyhodnotit a přijmout systémová opatření, aby se to nemohlo opakovat.“

Dne 16. 12. 2019 zástupci stran někdejšího Demokratického bloku přicházejí s naprosto inovativní a originální myšlenkou zřízení „Parlamentní komise pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému“. Asi se jednalo o podobnost čistě náhodnou…Ale o to primárně nejde.

My nacistickým kolaborantům pomníky nestavíme

Jakub Janda, tragikomická koláž | autor: Radek Velička © 2014 (Česká expedice, z. s)

Jestliže přistoupíme k této iniciativě vážně, musíme si nejprve precizně definovat a vyjasnit terminologii, tj. říci si, co si pod navrhovanou institucí máme představit, jaké bude mít kompetence, čím se bude zabývat a podobně.

Jinak vše celé nemá a nedává smysl a půjde jen o výstřel do prázdna, festival frází a vyhazování peněz daňových poplatníků z parlamentních oken. Svoboda a přímá demokracie (SPD) je z definice a z přesvědčení antitotalitární hnutí, jemuž se, ze zásadních důvodů, příčí praktiky totalitních, diktátorských i autoritářských režimů – jakkoli nejde v případě těchto kategorií o synonyma.

Je politickým hnutím, pro které jsou na prvních místech jeho hodnotového žebříčku svoboda, demokracie, právo a spravedlnost, což se s totalitarismem a autoritářstvím neslučuje, naopak. Nemá valného smyslu rozebírat definiční politologické nuance mezi jednotlivými typy totalitních režimů, diktatur a autoritářských státních zřízení. Jejich společný jmenovatel je jasný.

Jde o režimy, které permanentně, některé více a brutálněji, jiné méně a sofistikovaněji, šlapou po lidské svobodě a lidských právech, o režimy, ve kterých by většina z nás nikdy nechtěla žít. To platí pro budoucnost, současnost i minulost. Nejsme to my v SPD, kdo relativizují hrůzy nacismu a druhé světové války, nejsme to my, kdo chce přepisovat dějiny, nejsme to my, kdo chce stavět pomníky nacistickým kolaborantům a válečným zločincům.

Práci s pilou a kyselinami neocení?

V souvislosti s otázkou zamýšlené komise tu máme v podstatě dva základní okruhy otázek. Ten první okruh vyvolává následující otázky: Vliv jakých autoritářských režimů na české vnitřní záležitosti budeme zkoumat? Všech, anebo jenom některých? A když jen některých, tak proč? Proč zrovna oněch vybraných? A proč je navrhovatelé nejmenují rovnou a alibisticky se schovávají za obecný pojem?

Většina států světa totiž nemá demokratickou formu vlády. Proto je třeba se ptát, zda jsme rozhodnuti a zda máme kapacity zkoumat potenciální „protičeskou“ činnost desítek autoritářských režimů na české politické poměry. Podrobíme svému zkoumání činnost krvavého saúdskoarabského režimu a jeho diplomatů a zpravodajců, kteří docela obstojně ovládají práci s pilou a kyselinami? Nebo se budeme opravdu zodpovědně zabývat procesem saúdské islamizace Evropy, kterou, včetně její finanční stránky, velice dobře zmapoval ve své nedávné studii senátor Václav Láska, kterého asi nikdo nemůže podezírat z toho, že by byl tajným sympatizantem SPD?

Budeme pitvat činnost exponentů Turecka nejrůznějšího typu v Evropě, kde šíří islámskou ideologii, iniciují a řídí migrační toky a násilné akce migrantů, pronásledují a vraždí své oponenty, ať už turecké demokraty nebo Kurdy?

Jsme totiž nazí v trní

Výše uvedené jevy jsou totiž také záležitosti, které v době „bezhraničního“ prostoru schengenských otevřených hranic přímo ovlivňují i vnitřní poměry Česka – a nikoli pozitivním směrem. A dále: dle navrhovatelů máme zkoumat vliv určitých autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého státu.

Použijeme-li nástroje čisté logiky, jaký je tento vliv nyní, přesně nevíme. Co ale s jistotou víme, jaký byl vliv výše uvedených autoritářských režimů třeba na vnitřní záležitosti Sýrie. Výsledkem jsou desítky tisíc mrtvých, statisíce uprchlíků, migrační vlna, posílení nejhorších odrůd islámu a zpustošená země. Nejsmutnější na všem je, že Západ, a s ním po jistou dobu i my, tuto rozvratnou činnost Saúdské Arábie a Turecka toleroval a přímo podporoval.

Světe, nediv se…

Víme také, jaký je vliv autoritářského saúdskoarabského režimu na vnitřní záležitosti Jemenu – opět desetitisíce mrtvých civilistů včetně dětí, hladomor a genocida. Vše se děje za mlčení Západu i za našeho mlčení. Už asi rok ve Sněmovně čeká na projednání mnou navržený bod, který by se právě těmito brutálními saúdskými zločiny mezinárodního rozměru zabýval.

Není k tomu ovšem politická vůle, zejména na straně poslanců bývalého tzv. Demokratického bloku. Na druhé straně je tu jejich ohromná vůle a chuť zkoumat chimérické fake news a nahánět čínské a ruské agenty. A co třeba působení Severní Korey, Pákistánu, Iránu, Iráku, Kataru a dalších autoritářských režimů?

Nikdo z českých politiků také dosud neodsoudil CIA za to, že odposlouchávala přední politiky Evropské unie. A ani se přitom neřešilo, na rozdíl od jiných obdobných případů, jaká technologie k tomu byla použita. Huawei pravděpodobně nikoli. Máme snad počítat s tím, že odposlouchávají i nás? Asi ano.

Nájemné politické ziskovky mimo podezření?

A co zahraniční financování českých politických neziskovek a aktivistů zaměřených třeba na podporu ilegální migrace a následnou tzv. legalizaci těchto nelegálních migrantů? To snad není vlivový nástroj cizí moci používaný na našem území? Můžeme vše vzít i z opačného úhlu pohledu. Jak se asi tváří jiné země na aktivity našich politických neziskovek v zahraničí, které tam, na jejich území, podnikají stejnou činnost v rámci takzvané transformační spolupráce?

Koneckonců, vypovězení Člověka v tísni z Ruska za činnost proti režimu je zřejmě asi také typickým projevem autoritářství. Odsoudit autoritářské praktiky a bránit se jejich pronikání do Česka je dobré a důležité. Musíme přitom ale měřit všem jedním, stejným, metrem, neselektovat, nerozhodovat arbitrárně předem. A jednat přitom musíme politicky a kvalifikovaně, jak přísluší zákonodárné moci, nikoli suplovat činnost specializovaných orgánů a služeb. A tohoto tématu se týká druhý okruh otázek. Rozebereme níže.

Josepha McCarthyho a Vasila Biľaka nechte spát

Co by bylo vlastní náplní činnosti zvažované komise? Jaký by měla mít status, jaké pravomoci? Šlo by o nezávazný diskusní klub nad sněmovním espressem a jednohubkami nebo o jakýsi quasivyšetřovací orgán, který by měl ambici zvát si na kobereček ruské a čínské politiky, šéfy jejich zpravodajských služeb a jejich zpravodajce samotné? Nebo o něco mezi tím? Dostali by členové této komise (mimo jakýkoli zákonný rámec) oprávnění vstupovat do živých caus českých zpravodajských služeb, mohli by se seznamovat s tajnými informacemi?

Šlo by o vážně míněnou činnost nebo spíše o politicky motivovanou exhibici? Dokud nebudou uvedené otázky pravdivým a seriózním způsobem zodpovězeny, nemůže racionálně uvažující a zodpovědný politik s čistým svědomím pro vznik obdobného orgánu hlasovat – tedy v případě, že není příznivcem buď, na straně jedné, mccarthyovského Výboru pro neamerickou činnost anebo, na druhé straně, normalizačních prověrkových komisí.

Můj soused je Rus a chodím nakupovat k Číňanovi. Tak možná budu asi taky podezřelý. Obávám se naprosto upřímně, že bychom požadovanou komisí vytvořili čistě propagandisticko-ideologické těleso. Odtud je k ideologické policii podle Orwella už jenom krůček…


Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny 18. prosince, návrh na zřízení Vyšetřovací komise PSP ČR pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému

Děkuji, pane předsedající.
Dámy a pánové, bylo toho řečeno hodně, předpokládám, že toho bude řečeno ještě víc, ale zkusím se držet maximálně faktů.
12. 12. zcela nezávislé, objektivní a nestranné apolitické sdružení, politická nezisková organizace Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, vydává tuto zprávu: „Sněmovna by měla okamžitě zřídit vyšetřovací komisi na zhodnocení vlivu Čínské lidové republiky a skupiny PPF na českou politiku a veřejnou debatu. Všechny potvrzené informace je potřeba podrobně roztřídit a vyhodnotit a přijmout systémová opatření, aby se to nemohlo opakovat.“
16. 12. ze stran někdejšího bloku přichází naprosto inovativní a originální požadavek zřízení parlamentní komise pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. To je bezpochyby čistě náhodná podobnost.
Jestliže přistoupíme k této iniciativě vážně, musíme především, a já bych poprosil, aby to bylo součástí usnesení, definovat (poslanec zakašlal) – pardon – a vyjasnit terminologii, říci, co si máme pod navrhovanou institucí představit, jaké bude mít kompetence, jaký bude dosah její činnosti a podobně, protože jinak to celé nemá smysl a bude to jenom výstřel do prázdna. Takže k té komisi můžeme mít dva okruhy otázek. Za prvé. Vliv jakých autoritářských režimů na české vnitřní záležitosti zde budeme zkoumat? Řeč byla o Číně a o Rusku, ale to není v názvu té komise. Tam se píše „autoritářské režimy“. Takže budeme zkoumat všechny, nebo jenom některé vybrané? A když jenom některé vybrané, tak proč, co bude klíčem výběru? Kdo ho bude vybírat? A proč se tedy navrhovatelé schovávají za obecný pojem? Přiznejme si, že většina států světa totiž nemá demokratickou formu vlády. A tak se ptám, zde jsme rozhodnuti a máme kapacity zkoumat, zda potenciální činnost a vlivy desítky autoritářských režimů na české politické poměry fungují a nefungují, protože jsou státy, které zde fungují přímo, a jsou státy, které zde fungují nepřímo. Podrobíme zkoumání činnost saúdského režimu, jeho diplomatů a zpravodajců, kteří tak báječně ovládají pilu a kyseliny? Víme, jaký je vliv autoritářského saúdskoarabského režimu na vnitřní záležitosti Jemenu, kde probíhá genocida, jsou tam desetitisíce mrtvých civilistů včetně dětí, hladomor, genocida a – pozor – uprchlíci. A tady už se dostáváme do Evropy a dostáváme se do zájmů České republiky. A to všechno probíhá za mlčení Západu a i za našeho ostudného mlčení. Je to skoro rok, co tady ve Sněmovně čeká na projednání mnou navržený bod, který se právě těmito brutálními metodami saúdského režimu zabýval, ale nebyla k tomu politická vůle, opět zejména na straně Demokratického bloku. Můžeme se také zabývat procesem saúdského vlivu na islamizaci Evropy, kterou včetně finanční stránky velice dobře zmapoval ve své nedávné studii senátor Láska, kterého asi nikdo nebude podezírat z toho, že by byl tajným sympatizantem SPD.
Budeme pitvat činnost Turecka v Evropě, kde šíří islámskou ideologii, vydírá Evropskou unii pohrůžkou migrace a za jehož občany jdou násilné akce migrantů, kteří pronásledují a vraždí své oponenty, ať už turecké demokraty nebo Kurdy. Protože žijeme v době Schengenu a v době otevřených hranic, tak se opět dostáváme k ovlivňování poměrů v České republice. Zrovna tak vliv Turecka v Sýrii je naprosto neoddiskutovatelný, zbrocený krví tisíců mrtvých a opět uprchlíky, kteří prchají do Evropy a prchají přes Českou republiku nebo do České republiky. Takže ten vliv na Českou republiku je zde značný. A nejsmutnější na tom je, že Západ, a i my, tuto činnost Saúdské Arábie a Turecka vlastně nejenom toleroval, ale přímo podporoval, takže Česká republika nese důsledky této krize. A pak můžeme diskutovat působení Severní Koreje, Pákistánu, Íránu, Iráku, Kataru a dalších, protože na konec to stejně skončí částečně nějakým vlivem i u nás. Nikdo z českých politiků dosud neodsoudil CIA za to, že odposlouchávala přední politiky Evropské unie, ale co je překvapivé, že se neřešilo, jaká technologie k tomu byla použita. Já osobně bych se vsadil, že to určitě nebylo Huawei, které je zatracováno. Máme snad počítat s tím, že odposlouchávají i nás? Asi ano.
Co zahraniční financování politických neziskovek a aktivistů? Zase. Podpora migrace, podpora organizací, které podporují migraci, podporují pohyb, podporují legalizaci migrantů. To není vlivový nástroj na našem území? Můžeme to vzít z druhého úhlu pohledu. Jak se asi tváří cílové země na aktivity našich politických neziskovek v zahraničí, které tam podnikají stejnou činnost v rámci takzvané transformační spolupráce, o které jsem tady mluvil, když jsme jednali o rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí? Koneckonců, vypovězení Člověka v tísni z Ruska za činnost proti režimu je samozřejmě také typickým projevem autoritářství.
Odsoudit autoritářské praktiky a bránit se jejich pronikání do České republiky je dobré a důležité. My v SPD máme jednu zásadu – měříme všem stejným metrem. Ten metr je metr dlouhý. Pro všechny. Neselektujeme, nevybíráme arbitrárně předem, kdo je víc hrozný, míň hrozný, měříme všem stejně. Snažíme se postupovat politicky a kvalifikovaně, jak přísluší zákonodárné moci. Rozhodně nechceme suplovat činnost specializovaných orgánů ani tajných služeb.
Takže zase se vrátím zpátky. Co by tedy bylo náplní této komise? Jaký bude mít status? Jaké kompetence? A bude to tedy diskusní klub nad sněmovním espressem nebo nějaký kvazivyšetřující orgán, který by si zval na kobereček ruské, čínské diplomatiky, politiky, šéfy jejich tajných zpravodajských služeb a jejich zpravodajce? Nebo něco mezi tím? Dostali by členové této komise mimo jakýkoliv zákonný rámec oprávnění vstupovat do živých kauz českých zpravodajských služeb? Mohli by se seznamovat s tajnými informacemi? Šlo by o vážně míněnou činnost, anebo o politicky motivovanou exhibici?
Dokud nebudou tyto otázky pravdivým a zodpovědným způsobem zodpovězeny, žádný racionálně uvažující a zodpovědný politik nemůže s čistým svědomím pro vznik takového orgánu hlasovat. Tedy pokud není příznivcem buď na jedné straně, jak už tady bylo řečeno, McCarthyovského Výboru pro neamerickou činnost, anebo normalizační prověrkové komise.
Můj soused je Rus a chodím nakupovat k Číňanovi. Tak budu asi taky podezřelý. Obávám se naprosto upřímně, vážené dámy, vážení pánové, že touto komisí vytváříme čistě ideologické těleso a k ideologické policii podle Orwella od něj už je jenom krůček. Takže, prosím pěkně, velmi pečlivě zvažujte, jak budete přistupovat ke zřízení této komise. Děkuji vám za pozornost.