Vláda ukázala dlouhý nos

Před dvěma lety odpovídaly tisícovky starostek a starostů na výzvu ministerstva pro místní rozvoj a krajů, aby okamžitě a střelhbitě poslali soubor svých důležitých investičních záměrů.

Martin Kupka

Většina zástupců samospráv to samozřejmě udělala. Věnovali odpovědím čas a doufali, že se naplní text průvodního mailu, že se jejich záměry pozitivně promítnou do investičního výhledu státu. To se ale nestalo.

Nejde jen o to, že se vláda chová přehlíživě ke starostkám a starostům. Chová se tak především k občanům měst a obcí. Nikdo ze starostů nepochybně neposílal do národního investičního plánu svou osobní garáž nebo skleník. Snažil se popsat, co jeho obec či město potřebuje do budoucna.

Zveřejněný investiční plán ale naprostou většinu obecních záměrů tupě přehlíží. A všechno ostatní zamíchala do seznamu všech možných snů bez ladu a skladu a hlavně bez reálné ambice s tím něco dělat. Vláda tak jen starostkám a starostům a vlastně všem lidem v ČR ukázala dlouhý nos.