Na rozvoj Pusteven a Radhoště budou dohlížet sousedící kraje i obce

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | Zastupitelé Zlínského kraje schválili memorandum o spolupráci mezi Zlínským a Moravskoslezským krajem a obcemi Trojanovice a Prostřední Bečva. Cílem memoranda je rozvoj turisticky oblíbené lokality Pusteven a Radhoště.

Ilustrační snímek (pustevny.cz)

„Před dvěma lety navázal Zlínský kraj spolupráci s Moravskoslezským krajem. Společně jsme pořídili Architektonicko-urbanistickou studii a Manuál veřejného prostranství, které nastavují limity, jak se v tomto území chovat a jak přistupovat k plánování, užívání a údržbě veřejných prostranství v chráněné krajině,“ uvedl radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný za cestovní ruch, a doplnil, že pro další rozvoj lokality je nezbytné zapojení obcí Trojanovice a Prostřední Bečva.

Za účelem zajištění širší spolupráce v lokalitě a monitorování naplňování memoranda vznikla pracovní skupina zastoupená klíčovými aktéry z veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru, zejména okolních obcí, podnikatelů v cestovním ruchu, správy CHKO Beskydy a významných vlastníků pozemků. Pracovní skupina se bude setkávat minimálně jednou ročně. Stálé členy pracovní skupiny tvoří dva zástupci každé smluvní strany, za Zlínský kraj byl schválen radní Jan Pijáček a pracovník Odboru strategického rozvoje kraje.

Pracovní skupina bude spolupracovat na naplňování vypracovaných dokumentů, přípravě nových a rozvoji stávajících cyklistických a trialových tras, úpravě lyžařských běžeckých tras i řešení dopravní situace v lokalitě.

Reklama: