Parazitům žádné dávky

Vláda stále tvrdohlavě odmítá komplexní novelu zákona z pera SPD, kterou jsme minulý měsíc předložili do Sněmovny, a která má ukončit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými lidmi. Přičemž zároveň vláda ještě od 1. ledna zvyšuje daně a poplatky slušným lidem!

Tomio Okamura

Takže nepřizpůsobivé podporují, ale slušné lidi ještě sedřou. Přitom již nyní je zdanění mezd v ČR druhé nejvyšší v Evropě po Francii. Kam až chce vláda vůči pracujícím a slušným lidem zajít? Naopak nepřizpůsobiví mají jistě z kroků vlády Andreje Babiše radost…

Souhlasíte s tímto jednáním vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM? A dodávám, že stejný zrůdný systém platil i za vlády ODS, TOP09 a KDU-ČSL. Jestli s tímto systémem nesouhlasíte, podpořte ve volbách SPD! Máme připravené konkrétní zákony na ukončení zneužívání sociálních podpory nepřizpůsobivými lidmi. A zároveň máme připraven kompletní konkrétní balík změn na finanční podporu pracujících rodin a všech slušných lidí včetně živnostníků, malých a středních podnikatelů, starobních a invalidních důchodců! Slušný člověk musí být na 1. místě! Podívejte se ZDE.

Ilustrační snímek

Zde se podívejte podrobněji na obsah novely zákona z pera SPD, který odebere sociální dávky těm, kteří je zneužívají – máme na mysli sociálně nepřizpůsobivé obyvatele. Považujeme za alarmující situaci se zneužíváním sociálních dávek. Náš návrh předpokládá odebrání dávek lidem, kteří páchají přestupky, porušují povinnosti vyplývající ze školského zákona, vyhýbají se práci nebo obchází zákon za účelem získat sociální dávku. Hnutí SPD důsledně plní svůj program. Zlaté časy lidí parazitujících na sociálním systému musí skončit. Tato pomoc se musí stát mimořádným prostředkem pro situace, kdy si její příjemce z objektivních důvodů nemůže obstarat příjem vlastní prací. Anebo když mu nízký pracovní příjem nestačí na pokrytí základních životních potřeb.

Ušetřené peníze je třeba použít na péči o skutečné potřebné, nemocné a zdravotně postižené občany nebo na zvýšení nízkých důchodů lidí, kteří celý život pracovali.

Po dlouhodobé přípravě a konzultacích s odborníky z resortu práce a sociálních věcí navrhujeme provést v zákoně o pomoci v hmotné nouzi následující změny, jejichž společným jmenovatelem je snaha skrze zpřísnění podmínek, kontrolních a sankčních mechanismů docílit omezení zneužívání příslušných nepojistných sociálních dávek. A současně významně ušetřit veřejné výdaje.

1. navrhujeme podmínit vyplacení dávek hmotné nouze zajištěním řádné docházky dětí do povinného posledního ročníku mateřské školy ze strany rodičů. Nelze selektivně tolerovat porušování zákona, poslední ročník mateřské školy je pro mnohé děti zásadní z hlediska integrace, socializace a přípravy na docházku do základní školy.

2. navrhujeme vyřadit z okruhu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi ty osoby, které porušily během pobírání těchto dávek režim pracovní neschopnosti a režim dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání. Nynější právní úprava neumožňuje tyto osoby ze systému vyřadit. Při letošní kontrole práceneschopných zjistili kontroloři Úřadu práce porušení tohoto režimu v téměř 30 % případů.

3. navrhujeme vyřadit z okruhu příjemců dávek hmotné nouze osoby, které setrvávají v režimu dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu i po uplynutí doby 2 let, což je i maximální zákonná podpůrčí době pro pobírání nemocenské. Tyto osoby by měly buď zažádat o přiznání invalidního důchodu anebo nastoupit do zaměstnání. Současná praxe kdy setrvávají v pracovní neschopnosti na dávkách řadu let je nepřijatelná.

4. navrhujeme zrychlení procedury vyloučení z okruhu tzv. společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení, jestliže žadatel o dávku dostatečně prokáže důvody pro toto vyloučení. Současná úprava toto rozhodnutí ponechává na uvážení Úřadu práce a celý postup neúměrně prodlužuje

5. navrhujeme zrychlení procedury odebrání dávek pomoci v hmotné nouzi těm osobám, které neumožní Úřadu práce provést příslušné kontroly, například v místě bydliště. Dle současné úpravy závisí toto vyloučení též na správním uvážení, není pevně dané. Zároveň navrhujeme prodloužení doby, po kterou jim může být sociální dávka odebrána ze současných 3 měsíců na mnohem citelnější dobu jednoho roku.

6. navrhujeme vyloučit z okruhu tzv. společně posuzovaných osob ty jedince, kteří nemají žádné příjmy, nepracují, ani nepodnikají a ani si práci nehledají – pouze chtějí navýšit své existenční minimum a částky živobytí, a tím i výši celkového příjmu rodiny z dávek pomoci v hmotné nouzi, kde oficiálním žadatelem je dítě v rodině. Uznáváme právo každého nepracovat, ale v tom případě nesmí, bez výjimky, pobírat přímo či nepřímo, ani korunu z veřejných peněz.

Bez zubů špinavá nemytá a smradlavá ? | reprofoto: bezpolitickekorektnosti.cz

7. navrhujeme zavést povinnost zahrnout mezi příjmy žadatele o dávky pomoci v hmotné nouzi i příjmy z dávek pěstounské péče (zejména tzv. odměnu pěstouna – zatím v těch případech, jestliže se jedná o pěstounství v rámci rodiny. Toto opatření směřuje proti tzv. spekulativní rodinnému pěstounství. Odměna pěstouna je i v jiných případech posuzována jako standardní příjem ze závislé činnosti, např. pro účely daně z příjmů, a nevidíme tedy důvod, proč by tomu tak nemělo být i v oblasti dávek hmotné nouze.

Naše navrhovaná opatření nesměřují proti občanům, kteří se dočasně ocitli ve složité sociální situaci, těm naopak chceme pomoci postavit se zpět na vlastní nohy. Chceme jen definitivně odstavit od veřejných zdrojů ty, kteří odmítají pracovat, podvádějí a žijí na úkor svých spoluobčanů. Jestli s námi souhlasíte, podpořte SPD u voleb! Říkáme jasně – slušný člověk na 1. místě!

Reklama: