Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/38

HAVLÍČKŮV BROD | Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve čtvrtek 19. prosince výstavbu jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/38. Stavba propojí okružní křižovatku na východním okraji města se stávající silnici I/38 jižně od Strážného vrchu.

Ilustrační snímek

„Jedná se o pokračování severovýchodní části obchvatu Havlíčkova Brodu. Dokončením obchvatu dojde k odklonu tranzitní dopravy, která aktuálně využívá silnici I/38 vedoucí středem města. Dostavba také výrazně zkrátí trasu všem řidičům jedoucím na trase Jihlava – Pardubice a zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Stavba bude zprovozněna za tři roky“, uvedl k nově zahajované stavbě generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Součástí jihovýchodního obchvatu je sedm mostů, tři nadjezdy a dvě mimoúrovňové křižovatky. Silnice I/38 je vedena v trase Jestřebí – Mladá Boleslav – Kolín – Havlíčkův Brod – Jihlava – Znojmo – Hatě – Rakousko. Jedná se o jednu z nejdelších silnic I. třídy, její délka je 255 kilometrů.

Reklama: