Televizní a rozhlasový socialismus neustále bobtná

Český rozhlas bobtná stejně jako Česká televize, digitální multiplex už je mu malý. To je šílené, jak státní televize a státní rozhlas bobtnají.

Jindřich Pilc

Připusťte někde ostrůvek socialismu – jednu jedinou stanici státní televize nebo státního rozhlasu – a časem se vám rozroste do dvaceti stanic. A navíc tyto stanice podporují a propagují a oslavují státní násilí a donucení jako jediný možný způsob řešení problémů, protože to je princip, na kterém jsou stejně jako stát založeny.

Na násilném výběru daní, v případě TV a R na majetkové dani z vlastnictví přijímače. Státní televize a rozhlas z principu odmítají a musejí odmítat dobrovolnost, na které je postaven svobodný trh – jinak by popřely samy sebe. Nejsou tedy nestranné a neutrální a samozřejmě vedou protitržní, antikapitalistickou propagandu.

Reklama: