Leo Express má v Pardubickém kraji problémy, které můžete hlásit přímo hejtmanovi

PARDUBICE | Dnes je to tři týdny, co na železničních tratích 024 z Město Ústí nad Orlicí přes Město Letohrad – oficiální stránka, Město Králíky do Červené Vody a 025 z Dolní Lipky do Hanušovice začal jezdit soukromý dopravce Leo Express, píše hejtman Pardubického kraje Martin Netolický ve svém komentáři pro média.

Leo Express | leoexpress.cz

Dále připomíná, proč vůbec jezdí soukromé společnosti na železnici, když píše: „Připomenu, že stát rozhodl o liberalizaci trhu na železnici nejprve na dálkových spojích před více jak deseti lety. Nejprve se jednalo o relaci Praha – Ostrava, postupně přibyly i další tratě. Pardubický kraj přistoupil rozhodnutím zastupitelstva napříč politickým spektrem o podmínkách spolupráce na dalších deset let s národním dopravcem České dráhy (na 85 % spojů v kraji), zbývající výkony na Orlicku byly nasmlouvány s dopravcem soukromým. Jednoznačná preference národního dopravce je logická. Osobně jsem nebyl a nejsem zastáncem české cesty liberalizace. Z původních Českých drah se oddělila SŽDC, proběhlo dělení v rámci holdingu na matku a mnoho dceřiných společností, apod. Bohužel stát přistoupil k tomuto řešení, které otevřelo cestu pro soukromé dopravce v nákladní dopravě a postupně i v osobní. Naší snahou je zvýšit komfort pro cestující.“

A co se děje na Orlicku v Pardubickém kraji očima hejtmana? „Nyní ale zpět k Orlicku. Nasazena byla výrazně novější a modernizovaná vozidla Lindt. Zejména v prvních dvou dnech se vyskytly problémy s topením, dveřmi, výkonem jednotek. Postupně byly tyto nedostatky v průběhu provozu odstraněny. Vlaky v těchto dvou dnech jezdily s poměrně velkým zpožděním, nyní již dvacátý den spoje jezdí včas (s výjimkou provozních důvodů). A že to sleduji osobně? Aplikace na mobilním telefonu umožňuje na základě spojení GPS sledovat každý spoj v osobní dopravě. Proto každý den namátkově sleduji dodržování jízdního řádu. V čem ale stále vidím problém je nedostatek personálu na palubě vozidel a také chybějící informační systém, který bude dodán v průběhu února a března. Sledujeme i další parametry uzavřené smlouvy a budeme jednak požadovat urychlenou nápravu, a také uplatnění sankčního aparátu. Kontrolní dny s dopravci se konají buď na úrovni hejtmana nebo náměstka hejtmana pro dopravu každý měsíc. I proto problémy v Pardubickém kraji byly a jsou výrazně menší než v jiných krajích. Každopádně po obou dopravcích (ČD i Leo) budeme striktně požadovat dodržení všech článků smluv. Věřím, že změnu nakonec ocení cestující po celém kraji. Některé staré jednotky 810 (motoráky z konce sedmdesátých let) byly vyřazeny z provozu, nyní jich jezdí výrazně méně než do prosince a postupně proběhne modernizace vozového parku Českých drah na základě námi uzavřené smlouvy. Modernizaci totiž neplatí stát, ale kraje. Chceme tedy spolehlivou a komfortní konkurenceschopnou regionální železniční dopravu. To je cíl krajské samosprávy!!!“

Komentář k situaci končí slovy: „Stížnosti na provoz prosím zasílejte na mail [email protected]