Miloš Zeman: Paní Monika Babišová mi minulý rok dala košem

Vážení a milí přátelé, o tomto plese se sice říká, že je prezidentský, ale myslím si, že ve skutečnosti je to ples nás všech, všech, kdo jsme se tu sešli. Já bych se chtěl omluvit těm, na koho už se nedostalo, protože se přihlásili pozdě, ale, bohužel, Španělský sál není nafukovací.

Miloš z Eman pod Parou

To, co bych chtěl udělat v první řadě, je poděkovat organizátorům tohoto plesu, že bez jakéhokoli nároku na odměnu se ujali této práce, takže výtěžek plesu nebude spotřebován na administrativní náklady, jak se u některých nejmenovaných neziskových organizací děje, ale vesměs půjde na něco, co bych nazval projevem rozumného soucitu, soucitu s těmi, kdo se ještě nebo už nemohou bránit, tedy soucitu s dětmi nebo soucitu se starými lidmi. Ti, kdo mohou a nechtějí pracovat, ti si podle mého názoru náš soucit nezaslouží.

Výtěžek tohoto plesu jde rovným dílem na dva základní účely. Jednak je to Fond ohrožených dětí neboli Klokánek. Já věřím, že paní ministryně Maláčová zvýší výdaje na Klokánky. Vidím, že přikyvuje, takže jsem spokojen.

Druhá část, kterou má na starosti moje paní, je určena spíše starým lidem, to znamená domovům důchodců, ale protože ne všechny děti jsou ohroženy, tak je určena i dětským domovům. Já bych si velmi přál, aby každý, kdo si to může dovolit, se stal jakýmsi patronem jednoho konkrétního zařízení, což je možná daleko důležitější, než věnovat peníze na anonymní účet.

Miloš z Eman a Monika od Babiše

Zbývá mi, než vám popřeji hezkou zábavu, jedna poznámka. Paní Monika Babišová mi minulý rok dala košem. Zdůvodnila to tím, že má dlouhou splývavou róbu, a vcelku právem se obávala, že bych jí na ni při tanci šlápl. Když jsem s ní nedávno mluvil, slíbila mi, že si dnes svůj úbor poněkud zkrátí, a bude mi ctí, krátce poté, co jako obvykle zahájím tento ples s mojí milovanou ženou, vyzvat ji rovněž k tanci. Patrně to bude pomalý valčíček, protože já nic jiného neumím. Milá paní Moniko, po tanci se mnou budete každého svého budoucího partnera v této činnosti považovat za vynikajícího tanečníka.

Dobře se bavte, hoďte starosti za hlavu alespoň pro tento večer, dostiť, jak praví Bible, má den na svém trápení. Přeji vám krásnou zábavu.

Vidím, že při své skleróze jsem zapomněl ještě na jednu poznámku. Několik zpěváků, mimo jiné, zazpívá i písně Karla Gotta, a bude to krásné uctění jeho památky, protože Mistr Karel Gott na tomto plese také zpíval. Já se těším, pokud mi to Andrej podepíše, že 28. října tohoto roku vyznamenám Karla Gotta Řádem Bílého lva I. třídy, protože si máme vážit lidí, kteří v životě něco dokázali, a ignorovat posměšky závistivých trpaslíků, kteří nedokázali nic.

Přeji vám krásný večer, na který, doufám, hned tak nezapomenete.

Děkuji vám za pozornost.


Projev prezidenta republiky při 5. Reprezentačním plesu prezidenta České republiky