Kádrový profil soudružky Válkové je zdrcující

Polistopadová ministryně spravedlnosti, aktuálně vládní zmocněnkyně pro lidská práva a kandidátka na post ombudsmana byla spolupracovnicí prokurátora mnoha justičních vražd a samozřejmě členkou KSČ. Jsme „banánová republika“?

Pavel Opl

Výše uvedené skutečnosti spolu s mnoha obdobnými kauzami a neskutečnými osobami na nejvyšších postech v naší zemi stále znovu potvrzují, že označení naší země „Banánová republika“ je, bohužel, realitou naší země 30 let po „Sametové revoluci“.

Jméno Josef Urválek možná spoustě lidem nic neříká. Jméno Milady Horákové už zná asi úplně každý a její tragický konec se oprávněně označuje jako justiční vražda. A právě Miladu Horákovou dostal na popraviště i Josef Urválek, justiční „kádr“ pro likvidaci politické opozice KSČ.

Paní Válková v letech nejtvrdší normalizace pracovala ve Výzkumném ústavu kriminologickém při Generální prokuratuře ČSSR, kde se věnovala i problematice ochranného dohledu a tomuto tématu věnovala i svoji kandidátskou práci. Ve své publikační činnosti právě s Josefem Urválkem v odborném časopisu Prokuratura psali např. toto : „Smyslem výkonu trestu odnětí svobody je chránit společnost, vést odsouzeného k řádnému životu, k dodržování socialistického právního řádu a pravidel socialistického soužití.“

Pro informaci, ochranný dohled se v době normalizace využíval k šikaně mnoha osob a byl vyloženě zneužíván proti odpůrcům režimu. Jeho součástí byla například možnost vstupu do obydlí a vykonání domovní prohlídky v jakoukoliv denní či noční hodinu bez jakéhokoliv povolení.

Členství paní Válkové v KSČ je vlastně „to nejmenší“ …

Je neskutečné, že politická hvězda paní Válkové dosáhla vrcholu zhruba 25 let po „Sametu“, který měl udělat tlustou čáru za vším zlým z „komunistické totality“ a jejími přisluhovači. Měli bychom již 30 let žít v „nové době“, spojené s pojmy svoboda, demokracie, vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí atd. Toto je ta doba ?

Když paní Válková neslavě končila v čele resortu ministerstva spravedlnosti, řada politiků se jí zastávala, že sice není manažerka, ale je špičkovou odbornicí. Až nyní je vidět její odbornost v plné nahotě.

Kádrový profil soudružky Válkové 30 let po revoluci je zničující. Jak je možné, že mohla stát v čele resortu spravedlnosti Jak je možné že je vládní zmocněnkyní pro lidská práva ? Kde se bere ta drzost ucházet se o post ombudsmana?

Realita paní Válkové a mnohých dalších, kteří jsou, či po revoluci byly, v nejvyšších státních funkcích mi bohužel dává jasnou odpověď na otázku z úvodní části tohoto článku. Jsme banánová republika a světlo na konci tunelu není v dohledu …

Helena Válková -komoušská rudá zrůda