Hospodaření ŘSD v roce 2019

PRAHA | Ředitelství silnic a dálnic hospodařilo v roce 2019 s částkou 45,2 mld. Kč. Vyčerpalo tedy 99 % rozpočtu, který mělo přiděleno na rok 2019. Je to poprvé od roku 2010, kdy byla překročena hodnota 40 mld. Kč. V investicích bylo čerpáno 23,7 mld. Kč, v běžných výdajích, opravách a údržbě 21,5 mld. Kč.

plovoucí dálnice u Ostravy | reprofoto: Mediální žumpa ČT

Díky vysokému čerpání přidělených prostředků má ŘSD aktuálně v realizaci 38 investičních akcí o celkové délce 230 km. Jedná se o 113 km nových dálnic, 61 km modernizace D1 a 56 km silnic I. třídy, což jsou v převážné většině obchvaty. Podrobný seznam aktuálně realizovaných staveb je uveden v příloze. Zároveň se daří výrazně zlepšovat kvalitu stávající dálniční a silniční sítě z důvodu zásadních investic do její údržby a rekonstrukce.

Rozpočet SFDI a jeho čerpání v letech 2011 – 2019 (tis. Kč):

Výhled rozpočtu v následujících letech (tis. Kč):